POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2003, 42, 2
Analiza czynników wirulencji Helicobacter pylori w świetle genomiki
Helicobacter pylori pathogenicity and bacterial genomics


R. Godlewska, E.K. Jagusztyn-Krynicka

115
Agregacyjne Escherichia coli - nowa grupa szczepów E. coli odpowiedzialnych za biegunki
Aggregative Escherichia coli (EAEC) - the new group of diarrheagenic strains E. coli


B. M. Sobieszczańska

139
Trzy domeny czy dwie? Spojrzenie na ewolucję Prokaryota i pochodzenie Eukaryota
Three domains or two? Outlook upon evolution of Prokaiyota and the origin of Eukaryota


J. Kozdrój

 

161
Systematyka bakteryjnych patogenów roślin
Taxonomy of plant pathogenic bacteria


M. Waleron, K. Waleron, E. Łojkowska

193
Receptory komórek ludzkich dla białkowych ligandów OPA bakterii Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis
Human celi receptors for Opa protein ligands of Neisseria meningitidis i Neisseria gonorrhoeae bacteria


A. Krop-Wątorek, M. Czerwiński

215
Cytometria przepływowa w klinicznych analizach bakteriologicznych
Flow cytometry in clinical bacteriology analysis


A. Woźniak - Kosek, J. Reiss, 
J. Kawiak

254
Jubileuszowy XXV Zjazd PTM
Od redakcji
Konferencja "Współczesne Osiągnięcia w Onkologii"
Spis treści
Contents
254

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster