POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2003, 42, 3
Ewolucja układu symbiotycznego Rhizobium – rośliny motylkowate
The evolution of Rhizobium-legumes symbiosis


J. Wielbo, A. Skorupska

263
Od Redakcji 284
Organizacja, funkcja i filogeneza bakteryjnego systemu naprawy błędnie sparowanych zasad w DNA
Organization, function and phylogeny of the DNA mismatch repair system in bacteria


A. Jaworski, L. Serwecińska, P. Stączek

 

285
Odpowiedź leukocytów gospodarza na antygeny bakteryjne
Immune response of host leukocytes for bacterial antigens


J. Stanisławska, B. Interewicz, W. L. Olszewski

301
Zadania laboratoriów mikrobiologicz­nych w przypadku ataku bioterrorystycznego
Role of microbiological laboratories in case of bioterroristic attack


A. Kaznowski, J. Mokracka, R. Koczura

319
Introduction to Food - and Airborne Fungi


B. Zyska

345
Nowe inicjatywy Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych - FEMS


S. Tyski

347
Komunikat I : XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


E. Gospodarek

351
Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster