POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2004, 43, 1
Prof. dr hab. Krystyna Kotełko (1920-2003)


A. Różalski i Z. Sidorczyk

3
Mechanizmy regulacji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica
Regulation of virulence factors in Yersinia enterocolitica


K. Brzostek

7
Struktury zewnętrzne bakterii Gram-ujemnych a bakteriobójcza aktywność dopełniacza
The outer membrane compnents of Gram-negative rods and bacterial activity of complement


G. Mielnik, W. Doroszkiewicz, A. Korzeniowska-Kowal

39
Inteiny - budowa, funkcje biologiczne i filogeneza
Inteins - organization, biological functions and phylogenesis


L. Serwecińska, P. Strączek, A. Jaworski

 

59
Uroczystość poświęcona pamięci prof. dr hab. Brnarda Zabłockiego w pierwszą rocznicę śmierci


J. Hrebenda

77
Wspomnienie o Profesorze Bernardzie Zabłockim


G. Kerszman

78
Lekooporne drobnoustroje w zakażeniach szpitalnych
Antimicrobial resistant pathogenes in nosocomial infections


D. Dzierżanowska, A. Pawińska,
W. Kamińska, J. Patzer

81
XXV JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 106
Molekularne mechanizmy odporności na gruźlicę
Molecular mechanisms of resistance to tuberculosis


W. Rudnicka

 

107
Informacje


Redakcja

 

128
List Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego kierowany do Komitetu Mikrobiologii PAN
Spis treści
Contents

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster