POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2004, 43, 2
Z głębokim żalem...


Redakcja

Ogłoszenia i Errata


Redakcja

Toxoplasma gondii – kosmopolityczny pasożyt o małym zróżnicowaniu genetycznym
Toxoplasma gondii -  cosmopolitan parasite expressing Iow genetic diversity


K. Dytnerska, P. Stączek, H. Długońska

141
Bakteryjne biosensory
Bacterial biosensors


M. Matejczyk

 

155
Drobnoustroje w cieczach chłodząco-smarujących
The microorganisms in the metalworking fluids


K. Janda, K. Przybulewska

167
Pozostałość związana (PZ) tworzona w glebach przez trwałe zanieczyszczenia organiczne
Bound residues form in soil by persistent organics pollutants


P. Oleszczuk

189
Zróżnicowanie strukturalne i regulacyjne bakteryjnej dysymilacji azotanów i azotynów
Structural and regulatory complexity of bacterial nitrate and nitrite dissimilation


W. Polcyn, R. Luciński

205
Informacja o nowościach wydawniczych 225
Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster