POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2005, 44, 3

Oporność Streptococcus pneumoniae na penicylinę i inne antybiotyki b-laktamowe
Resistance to penicillin and other b-lactams in Streptococcus pneumoniae

autor R. Izdebski

201

Anaplasma phagocytophilum - epidemiologia, diagnostyka i terapia
Anaplasma phagocytophilum - epidemiology, diagnostics and therapy

autor A. Jaworski, A. Dobrowolska,
         P. Stączek

211

Bakterie w bioremediacji środowisk zanieczyszczonych wybranymi węglowodorami
Bacteria in bioremediation of hydrocarbon-contaminated environments

autor A. Mrozik, Z. Piotrowska-Seget, 
         S. Łabużek

227

Aktywność przeciwwimsowa substancji pochodzenia naturalnego oraz ich pochodnych
Antiviral activity of natural compounds and their derivative

autor E. Krawczyk, M. Łuczakk

239

Bioróżnorodność toksyn Bacillus thuringiensis i ich zastosowanie
Biodiversity of toxins od Bacillus thuringiensis and their application

autor E. Lonc, S. Andrzejczak

253

Tularemia
Tularemia

autor W. Rastawicki, M. Jagielski

265

Bakterioneuston zbiorników wodnych
Bacterioneuston of water bodies

autor M. Walczak, W. Donderski

275

Informacje, komunikaty, recenzje
Information, News Reports, Reviews

289

Diagnostyka serologiczna Boreliozy z Lyme - wytyczne europejskie
Serological diagnosis of Lyme borreliosis - European guidelines

autor S. Tylewska-Wierzbanowska,
         T. Chmielewski

289

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster