POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2006, 45, 2

Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku wzrostu jako induktor zmian metabolicznych u bakterii heteroficznych
Limited nutrients availability in the growth environment as an inductor of metabolic changes within heterotrophic bacteria

autor K. Myszka, K. Czaczyk

87

Białka regulatorowe w kontroli ekspresji genów degradacji związków o strukturze aromatycznej u bakterii rodzaju Pseudomonas
Regulatory proteins in controll of aromatic compounds degradation in Pseudomonas

autor K. Hupert-Kocurek, A. Mrozik, S. Łabużek

97

Wykorzystanie grzybów mikroskopowych z rodzaju Curvularia w badaniach podstawowych i biotechnologii
Application of microscopic fungi from genus Curvularia for basic research and biotechnology

autor K. Paraszkiewicz, J. Długoński

107

Nowe tendencje w konstrukcji szczepionek podjednostkowych
New tendencies in the construction of subunit vaccines

autor A. Wyszyńska, E. K. Jagusztyn-Krynicka

119

Mechanizmy sekrecji bakterii Gram-ujemnych - System sekrecji II typu, sekrecja w biogenezie pilusów, autotransport
Secretion systems of Gram-negative bacteria - Type II secretion system, the chaperone/usher, autotransporters

autor K. Brzostek, E. Karwicka

135

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych

152

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster