POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2007, 46, 2

Od Redakcji

Maria Krystyna Pietkiewicz 1924-2007
Maria Krystyna Pietkiewicz 1924-2007

autor M. Popławska, J. Dziadek

85

Nowe metody wykrywania lekooporności Mycobacterium
New methods for drug resistance detection in mycobacteria

autor A. Sajuda

87

Corynebacterium pseudotuberculosis - zakażenia u zwierząt
Corynebacterium pseudotuberculosis - pathogenic processes in animals

autor I. Stefańska, M. Rzewuska, M. Binek

101

Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Actinobacillus actinomycetemcomitans
Molecular characteristics of Actinobacillus actinomycetemcomitans virulence factors

autor K. Affek, E. K. Jagusztyn-Krynicka

113

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
"Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje"

Rola pałeczek Gram-ujemnych w indukcji/regulacji apoptozy
The role of Gram-negative rods in induction /regulation of apoptosis

autor J. Kwiecinska, A. Reslinski,
        E.  Gospodarek, A. Grzanka

125

Rola białek błony zewnętrznej w oddziaływaniach bakterii
Gram-ujemnych z organizmem gospodarza

Role of outer membrane proteins of Gram-negative bacteria in interaction with human organism

autor G. Bugla-Ploskonska, B. Futoma-Koloch,
         W. Doroszkiewicz

139

Charakterystyka wirusa Epsteina-Barr - aspekty epidemiologiczne, biomolekularne i transplantologiczne
Epstein-Barr virus - epidemiological, biomolecular and transplantological aspects

autor J. Bienias, S. Krzemień, U. Mazurek

153

Mykotoksyny, produkty spożywcze a zdrowie człowieka
Mycotoxins, food products and human health

autor J. M. Stępień, B. Sokół-Leszczyńska,
         M. Łuczak

167

Rada Redakcyjna Działu Publikacje Metodyczne i Standardy

179

Informacja dla Autorów

autor Redakcja

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster