POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2008, 47, 2

Nadprodukcja i oczyszczanie rekombinowanych, heterologicznych białek w komórkach Escherichia coli
Overproduction and purification of the recombinant, heterologous proteins from Escherichia coli cells

autor A. Staroń, A. Grabowska,
       E.K. Jagusztyn-Krynicka

83

Implikacje kliniczne związane z obecnością bakterii redukujących siarczany (BRS) w organizmie człowieka i zwierząt oraz ich wpływ na środowisko naturalne
Clinical implications associated with the occurrence of the sulphate reducing bacteria (SRB) in the human and animal body and their influence on the environment

autor J. Szczerba, Z. Dzierżewicz

97

Apoptoza u drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiae - mechanizm śmierci czy przetrwania?
Apoptosis in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae - mechanism of death or survival?

autor M. Szabelska, E. Gospodarek, E. Ciok-Pater

111

Budowa i ekspresja operonów katabolicznych degradacji fenolu u bakterii
Structure and expression of catabolic operons for phenol degradation in bacteria

autor J. Nowak

119

Białko wiążące cykliczny AMP z Escherichia coli – Globalny regulator transkrypcji
The Escherichia coli cAMP receptor protein - global transcriptional regulator

autor U. Błaszczyk

  35

Oddziaływanie Helicobacter pylori na komórki systemu odporności wrodzonej
The interaction of Helicobacter pylori with the innate immune system

autor A. Mrozik, K. Hupert-Kocurek, B. Nowak,
        S. Łabużek

137

Rada Redakcyjna

autor Redakcja

149

Instrukcja dla autorów
Instruction to authors

autor Redakcja


75


Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster