Postępy Mikrobiologii 2007, 47, 3


XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
„DROBNOUSTROJE -WYZWANIA I NADZIEJE"

SZCZECIN, 4-7 WRZEŚNIA 2008
(w 60-lecie utworzenia Pomorskiej Akademii Medycznej)


Organizatorzy

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 466 16 52, fax. (91) 466 16 59
e-mail: mikrobio@sci.pam.szczecin.pl


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Zarząd Główny
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34


Fundacja „Centrum Mikrobiologii Klinicznej
00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34


Redaktor numeru
Stefania Giedrys-Kalemba
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 466 16 52, fax. (91) 466 16 59
e-mail: kalemba@mp.pl

Komitet Naukowy Zjazdu

Przewodnicząca
Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz


Członkowie
Prof. dr hab. Maria Bielecka
Prof. dr hab. Marian Binek
Prof. dr hab. Hanna Dahm
Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
Prof. dr hab. Jan Fiedurek
Prof. dr hab. Antoni Furo wieź
Prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek
Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek
Prof. dr hab. Piotr Heczko
Prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
Prof. dr hab. Józef Kur
Prof. dr hab. Anna Macura
Prof. dr hab. Gayane Martirosian
Prof. dr hab. Stefan Martyniuk
Dr hab. Jacek Międzobrodzki
Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
Prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht
Prof. dr hab. Antoni Różalski
Prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Prof. dr hab. Stefan Tyski

 


Zobacz numer
(plik pdf 5,92 MB)

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster