POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2008, 47, 4

Perspektywy zastosowania fotodynamicznej terapii skierowanej przeciw mikroorganizmom - PACT
Prospects for Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy - PACT

autor T. Gośliński, K. Konopka, J. Piskorz,
          M. Kryjewski, M. Wierzchowski, S. Sobiak

447

Plazmidy Archaea
Archaeal Plasmids

autor R. Wolinowska

457

Produkcja wodoru w procesach prowadzonych przez drobnoustroje
Hydrogen production by microorganisms

autor A. Sikora

465

Wpływ stężeń podprogowych (sub-MICs) antybiotyków na osłony powierzchniowe bakterii Gram-ujemnych
The effect of subinhibitory concentrations (sub-MICs) of antibiotics on the external surface of Gram-negative bacteria

autor D. Wojnicz

483

Mechanizmy oporności pałeczek Campylobacter spp. na chemioterapeutyki
Mechanisms of resistance of Campylobacter spp. to antimicrobial agents

autor A. Krutkiewicz, D. Klimuszko

  489
Staphylococcus aureus kontra układ immunologiczny
Staphylococcus aureus versus the immune system

autor K. Fijałkowski, D. Czernomysy-Furowicz, M. Ferlas

497

Najnowsza historia polskiej mikrobiologii

autor J. Hrebenda

503

Mikrobiologia lekarska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - wczoraj i dziś
Medical microbiology at Jagiellonian University in - Kraków modern and historical perspective

autor J. Wójkowska-Mach, J. Witalis, A. B. Macura, P.B. Heczko

505

Profesor Rudolf Stefan Weigl (1883-1957)
Professor Rudolf Stefan Weigl (1883-1957)

autor A. Ciepierska, M. Czerska

497

Recenzje
Book reviews

515

Informacje i instrukcja dla autorów
Information and instruction to authors

autor RedakcjaPobierz ../numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster