POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2009, 48, 3

Profesor Stefan Kryński (1914-2009)

autor Maria Dąbrowska-Szponar, Janusz Galiński,
        Iwona Szychlińska

177

Quo vadis Yersinia pestis? Ewolucja patogennych gatunków z rodzaju Yersinia
Quo vadis Yersinia pestis? The evolution of pathogenic species of the genus Yersinia

autor M. Czerkies, A. Raczkowska, K. Brzostek

181

Biegunki o etiologii wirusowej
Viruses causing gastroenteritis

autor M. Solarska, A. Midak-Siewirska, T. Dzieciątkowski

197

System replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) in vitro
In vitro hepatitis C virus (HCV) replication system

autor P. Godzik

207

Białka szoku termicznego (HSPs - heat shock proteins), a chlamydiozy i chlamydofilozy
Heat shock proteins (HSPs) and chlamydiosis and chlamydophilosis

autor M. Pawlikowska, W. Deptuła

  213
Mikotoksynotwórcze grzyby fitopatogeniczne rodzaju Fusarium i ich wykrywanie technikami PCR
Mycotoxigenic phythopathogenic fungi of Fusarium genus and their identification by PCR techniques

autor M. Suchorzyńska, A. Misiewicz

221Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web