POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2010, 49, 2

Zatrucie jadem kiełbasianym - problem wciąż aktualny
Clostridium botulinum toxicosis - still a serious problem

autor M. Kizerwetter-Świda, M. Binek

75

Bakteriocyny probiotycznych pałeczek z rodzaju Lactobacillus
Bacteriocins produced by probiotic rods of the genus Lactobacillus

autor A. Słońska, D. Klimuszko

87

Zakażenia alfaherpeswirusami u osób z upośledzeniem odporności
Alphaherpesviral infections in patients with immunological disorders

autor E. Osińska, A. Tomaszewska, T. Dzieciątkowski

97

Różnorodne funkcje wybranych pigmentów bakteryjnych
Various functions of selected bacterial pigments

autor K. I. Wolska, A. M. Grudniak, A. Kraczkiewicz-Dowjat, A. Kurek

  105
Udział Toll-like receptorów w zakażeniach grzybiczych
Toll-like receptors participation in fungal infections

autor D. Plewik, M. Kozioł-Montewka

115

Mechanizmy oporności na antybiotyki wykrywane u bakterii z rodzaju Corynebacterium
Mechanisms of resistance to antibiotics in the species of the genus Corynebacterium

autor A. M. Olender

119

INFORMAJE, KOMUNIKATY, RECENZJE
INFORMATION, NEW REPORTS, BOOKS REVIEWS

autor J. Hrebenda, Z. Zwolska

129

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2009 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web