POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2010, 49, 4

Prof, dr hab. Mieczysława Merkel (1926-2010)
Prof, dr hab. Mieczysława Merkel (1926-2010)

231

Biologia syntetyczna jako nowa, aplikacyjna dziedzina nauk ścisłych
Synthetic biology as a new application fields of science

autor J. M. Lesiak, R. Stachowiak, J. Bielecki

233

Immunotoksyny- charakterystyka i zastosowanie
Alphaherpesviral infections in patients with immunological disorders

autor M. Kamiński, R. Stachowiak, J. Bielecki

239

Zastosowanie produktów mikroorganizmów w terapiach antynowotworowych
Application of microorganism products in antitumor therapies

autor K. Łepeta, A.M. Łasica,
E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

  255
Epidemiologia wybranych podgatunków bakterii Clavibacter michiganensis oraz metody ich identyfikacji i zwalczania
Epidemiology of the selected subspecies of Clavibacter michiganensis and methods of its identification and control

autor M. Waleron, M. Skrzypkowska, K. Waleron,
E. Łojkowska

269

Bartonella sp. - mechanizm indukowanej przez bakterie angiogenezy
Bartonella sp.-mechanism of bacteria-induced angiogenesis

autor A.M. Stachowicz, E.K. Jagusztyn-Krynicka

285

Potencjał aplikacyjny biosensorów mikrobiologicznych
The potential of application of microbial biosensors

autor M. Matejczyk

297

Pęcherzyki błonowe - system sekrecji i transportu u bakterii Gram-ujemnych
Membrane vesicles - secretion and transport system in Gram-negative bacteria

autor A. Włodarczyk, R. Matlakowska

305

Tajemnica chorobotwórczości Vibrio chloreae przecinkowca cholery w sto lat po śmierci Roberta Kocha
The mystery of Vibrio cholerae pathogenic activity a hundred years after the Robert Koch's death

autor H. Stypułkowska-Misiurewicz

317

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2009 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web