POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2011, 50, 1

Zastosowanie wektorów bakteryjnych w biologii molekularnej i w medycynie
Applications of bacterial vectors in molecular biology and medicine

autor M. J. Staworzyńska, R. Stachowiak, J. Bielecki

3

Rola ramnolipidów w środowisku naturalnym
Role of rhamnolipids in the natural environment

autor Ł. Ławniczak, K. Czaczyk, M. Owsianiak,
Ł. Chrzanowski

17

Białka powierzchniowe enterokoków odpowiedzialne za oddziaływanie z tkankami gospodarza
Enterococcal surface proteins responsible for interactions with host tissues

autor J. Strzelecki, E. Sadowy, W. Hryniewicz

31

Stenotrophomonas maltophilia - charakterystyka i patogeneza zakażeń
Stenotrophomonas maltophilia - characteristics and infection pathogenesis

autor K. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek

  43

Na wyspach Salmonella. Czternaście wysp patogenności bakterii z rodzaju Salmonella
On Salmonella islands. Fourteen pathogenicity islands of Salmonella

autor B. Dera-Tomaszewska

51

Rola fimbrii typu 1 w patogenezie zakażeń pałeczkami Salmonella
The role of type 1 fimbriae in Salmonella infections

autor M. Ugorski, M. Kuźmińska-Bajor, D. Kisiela

59

 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2010 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web