POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2011, 50, 2

Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych
Prokaryotic genomes in the light of genomic analyses

autor Łukasz Dziewit, Dariusz Bartosik


87

Białko Cag A Helicobacter pylori – pierwsza zidentyfikowana bakteryjna onkoproteina
Helicobacter pylori CagA protein – the first identified bacterial oncoprotein

autor Urszula Kuklińska, Anna Maria Łasica, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka


97

Drożdże jako czynniki ochrony biologicznej roślin
Yeasts as biological control agents for plants

autor Monika Kordowska-Wiater


107

Wpływ zakażeń wirusowych na cytoszkielet komórkowy
Viral manipulations of cells cytoskeleton

autor Anna Słońska, Anna Golke, Magdalena Solarska, Joanna Cymerys, Tomasz Dzieciątkowski, Marcin Bańbura

  121

Wpływ zmienności wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) na skuteczność terapii przeciwwirusowej
The influence of hepatitis C virus (HCV) genetic varability on the outcome of antiviral therapy

autor Kamila Caraballo Cortés, Marek Radkowski


131

Udział receptorów TLR rozpoznających wzorce molekularne organizmów patogennych w modulowaniu aktywności regulatorowych limfocytów T CD4+CD25+FoxP3+
Involvement of receptors recognizing pathogen-associated molecular patterns – TLRs in modulation of regulatory T cell CD4+CD25+FoxP3+ activity

autor Monika Anna Grygorowicz, Ewa Kozłowska


141

Postępy w taksonomii i metodach identyfikacyjnych izolowanych od ludzi bakterii z rodzaju Corynebacterium
Progress in taxonomy and methods of identification
of members of the Corynebacterium genus isolated from human

autor Anna Katarzyna Kwaszewska, Eligia Maria Szewczyk


155 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2010 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web