POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2011, 50, 3
Enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli (EHEC) i bakteriofagi kodujące toksyny Shiga
Enterohemorrhagic strains of Escherichia coli (EHEC) and Shiga toxinencoding bacteriophages

 autorzy: Joanna Monika Łos, Grzegorz Wegrzyn


175
Zakażenia ludzkimi poliomawirusami osób poddanych immunosupresji
Polyomavirus diseases of immunosuppressed patients

autorzy: Sylwia Rynans, Tomasz Dzieciatkowski, Grazyna Młynarczyk


191

Plazmidy i bakteriofagi występujące u bakterii Salmonella
Plasmids and bacteriophages harboured by Salmonella

autor: Bozena Dera-Tomaszewska


201

Przeciwwirusowe peptydy kationowe człowieka i owadów
Antiviral cationic peptides from human and insects

autorzy: Magdalena Mizerska-Dudka1, Mariola Andrejko, Martyna Kandefer-Szerszen

  209
Cytokiny z rodziny interleukiny 1
The interleukin-1 family of cytokines

autorzy: Beata Tokarz-Deptuła, Tymoteusz Miller, Wiesław Deptuła


217
Defensyny – peptydy o aktywności przeciwbakteryjnej
Antimicrobial peptides – defensins

autorzy: Monika Zyłowska, Agnieszka Wyszynska, Elzbieta Katarzyna, Jagusztyn-Krynicka


223
Wirus odry – reakcje odpornościowe związane z naturalnym zakażeniem oraz odpowiedzią poszczepienną
Measles Virus - immune response to natural infection and vaccination

autorzy: Agnieszka Czescik, Agnieszka Trzcinska, Joanna Siennicka

235 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2010 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web