POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2005, 44, 1

Megaplazmidy - próba definicji, rozpowszechnienie i różnorodność kodowanych fenotypów
Megaplasmids, attempt to give a definition, distribution and diversity of encoded phenotypes

autor  M. Włodarczyk, G. Rudzicz

3

Bakeriocyny pałeczek z rodzaju Pseudomonas
Bacteriocins of Pseudomonas sp

autor K. G. Jachna-Sawicka, E. Gospodarek,
        R. M. Bugalski

17

Strategia wykorzystująca PCR i homologiczną rekombinację do wprowadzania mutacji chromosomalnych u bakterii
rodzaju Streptomyces

Use of PCR and homologous recombination to introduce chromosomal mutations in Streptomyces

autor B. Ruban-Ośmiałowska, B. Gust, K. Chater,
        D. Jakimowicz, J. Zakrzewska-Czerwińska

29

Efekt Kluyvera u drożdży Schwanniomyces
The Kluyver effect in yeast Schwanniomyces

autor D. Kręgiel

39

Genetyczne aspekty wiązania N2 bakterii z rodzaju Azospirillum
Genetical aspects of nitrogen fixation by bacteria Azospirillum species

autor M.J. Król, J. Zielewicz-Dukowska

47

Rola fimbrii spiralnych (FS) w chorobotwórczości Escherichia coli
The role of curli fimbria in the pathogenesis of Escherichia coli infections

autor B.M. Sobieszczańska

57

Dioksygenazy - kluczowe enzymy rozkładu związków aromatycznych przez drobnoustroje
Dioxygenases-key enzymes for degradation of aromatic compounds by microorganisms

autor D. Wojcieszyńska, L. Greń, S. Łabużek

63

Podziękowania

autor Redakcja

71

Sylwetki naukowe nowych członków Rady Redakcyjnej

autor Redakcja

71

List do redakcji. Errare humanum est czyli jak czytać podręczniki
Letter to the Editor. Errare humanum est

autor R. Mycielski

77

Podstawy Wirusologii Molekularnej - recenzja

autor J. Hrebenda

83

Nagroda Prof. Kazimierza Basalika

autor M. Włodarczyk, M. Niemiałtowski

84

Spis treści
Contents

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster