POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2005, 44, 2

Edmund Strzelczyk 1930-2005
Edmund Strzelczyk 1930-2005.

autor H. Dahm

87

Rna kontroluje aktywność wielu ważnych genów i procesów życiowych w komórkach bakterii
RNA may control expression of several genes and metabolic pathways in bacterial cells

autor A.Jaworski, A. Dobrowolska,P. Stączek

89

Systemy komunikacji międzykomórkowej bakterii gram-ujemnych i ich znaczenie w ekspresji cech fenotypowych
Gram-negative bacteria cell to cell signalling systems and their importance in the expression of the phenotypic features

autor D. Stańkowska, W. Kaca

99

Charakterystyka gatunku Proteus penneri - warunkowych patogenów człowieka
Characterization of Proteus penneri species - human opportunistic pathogens

autor D. Drzewiecka, Z. Sidorczyk

113

Czy Chlamydophila pneumoniae może być czynnikiem etiologicznym chorób nieinfekcyjnych?
Is Chlamydophila pneumoniae an etiological agent of non-infectious diseases?

autor E. Podsiadły, S. Tylewska-Wierzbanowska

127

Toksyny wąglikowe
Anthrax toxins

autor A. Zarzecka

137

Podziękowania

autor Redakcja

143

Ewolucja i zmienność genomu drożdży winiarskich Saccharomyces cerevisiae
Evolution and variability of genome of wine yeasts Saccharomyces cerevisiae

autor K. Rajkowska, A. Kunicka

145

Mikrobiologiczne skażenie paliw
Microbiological contamination of fuels.

autor K. Janda

157

Informacje, komunikaty, recenzje
Information, News Reports, Reviews

autor Redakcja

171

Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki
Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species

autor W. Hryniewicz, A. Sulikowska,
         K. Szczypa, M. Gniadkowski,
         A. Skoczyńska

175

Projekt Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego

193

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster