POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2007, 46, 1

Prof. dr Uli Schwarz (10.06.1934 - 21.12.2006)
Prof, dr Uli Schwarz (10.06.1934 - 21.12.2006)

autor J. Hrebenda

3

Białka podziału komórkowego bakterii - drużyna pierścienia
Bacterial cell division proteins. The fellowship of the ring

autor M. Popławska, J. Dziadek

5

Zastosowanie i znaczenie analizy sekwencji genu gyrB w badaniach bakterii chorobotwórczych dla roślin
The use and importance of sequence analysis of gyrB gene in study of plant pathogenic bacteria

autor M. Sulikowska, J. Puławska, P. Sobiczewski

21

Bakterie rodzaju Providencia - taksonomia, epidemiologia, chorobotwórczość
Bacteria from the genus Providencia - taxonomy, epidemiology, pathogenicity

autor A. Maszewska, A. Błaszczyk, A. Torzewska,
        A. Różalski

29

Pałeczki Enterobacter spp. - taksonomia, charakterystyka, czynniki wirulencji i metody identyfikacji
Enterobacter spp. bacteria - the taxonomy, characteristics, virulence factors and the methods for identification

autor A. Michalska, E. Gospodarek

39

Pałeczki Enterobacter spp. - zakażenia, lekowrażliwość i mechanizmy oporności na antybiotyki
Enterobacter spp. Bacteria - the infections, susceptibility and resistance to antibiotics

autor A. Michalska, E. Gospodarek

49

Chlamydie środowiskowe - nowe patogeny człowieka i zwierząt
Environmental chlamydiae - new pathogens of humans and animals

autor M. Pawlikowska, W. Deptuła

59
Recenzje książek 69
Informacja dla Autorów 73

Jubileusz 80-lecia PTM

76
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 76
Podziękowania 77
Informacja dla Autorów 77
Informacja dla Autorów prac drukowanych w dziale "Publikacje metodyczne i standardy" 79

Instrukcja dla Autorów prac publikowanych w suplementach

82

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster