POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2007, 46, 3

Prof. Mirosław Kańtoch (1928-2007)

187

Gorączka krwotoczna Ebola. Immunologiczne i molekularne mechanizmy patogenezy, diagnostyka, eksperymentalne metody leczenia i uodparniania
Ebola haemorrhagic fever. Immunological and molecular mechanisms of pathogenesis, diagnostics, experimental methods of therapy and vaccination

autor M. Łuczkiewicz, M. J. Flaga

189

Zakażenia ludzkim parwowirusem B19
Infections with human parvovirus B19

autor T. Dzieciątkowski, A. Tomaszewska,
        A. Majewska, M. Łuczak

203

Leki stosowane w leczeniu zakażeń herpeswirusami ludzi
Drugs used in antiherpesviral therapy in humans

autor T. Dzieciątkowsk i, A. Rola, A. Majewska,
        M. Solarska, M. Łuczak

211

Od Redakcji   222

Przypomnienie

autor Fundacja na Rzecz Polskiej Mikrobiologii

222

Charakterystyka białek Dsb organizmów prokariotycznych
Characterization of prokaryotic Dsb proteins

autor A. M. Łasica, A. Staroń,
        E. K. Jagusztyn-Krynicka

223

Rola dwuskładnikowych systemów regulacyjnych w chorobotwórczości i lekooporności bakterii
Significance of two-component regulatory systems in pathogenicity and drug resistance of bacteria

autor M. Juda, E. Dadas, A. Malm

237

Aktywność przeciwzakaźna ludzkiej lektyny wiążącej mannozę (MBL)
Anti-infectious activity of human mannose-binding lectin (MBL)

autor A. Cisowska, D. Tichaczek-Goska,
        W. Goska

249

Mechanizmy oporności pałeczek Acinetobacter spp. na antybiotyki b-laktamowe
Mechanisms of resistance in to b-lactams Acinetobacter spp

autor M. Żmudziński, E. Gospodarek

263

Rola bakterii w biogeochemicznym cyklu arsenu
The role of bacteria in biogeochemical cycle of arsenie
 

autor Ł. Drewniak, A. Skłodowska


275
Spis treści
Contents
   


Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster