POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2010, 49, 1

Systemy sekrecyjne Bacillus subtilis
Secretin systems in Bacillus subtilis

autor K. Golec, R. Stachowiak, K. Jopek, J. Bielecki

3

Podziękowania

autor Redakcja

14

Wpływ bakterii z rodzaju Arthrospira (Spirulina) na funkcjonowanie układu immunologicznego
Effect of bacteria belonging to Arthrospira genus on the immune system functions

autor A. Duda-Chodak, Ł. Wajda, M. Kobus, M. Kubica,         T.Tarko

15

Konkurs o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka

autor Zarząd Główny PTM

24

Cykl krążenia krętków Borrelia burgdorferi w środowisku
Life cycle of Borrelia burgdorferi spirochete in the environment

autor I. Mączka, S. Tylewska-Wierzbanowska

  25
Wpływ pałeczek Shigella sp. na śmierć komórki
The effect of Shigella sp. rods on eukary otic cell death

autor J. Kwiecińska-Piróg, M. Prażyńska, A. Reśliński,
       E. Gospodarek, W. Szczęsny, S. Dąbrowiecki

33

Dołącz do TEAM'u!

autor J. Potempa

42

Charakterystyka Citrobacter freundii, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do wytwarzania toksyn
Characteristics of Citrobacter freundii strain with special focus on its ability to produce toxins

autor A. Pobucewicz, D. Czernomysy-Furowicz

43

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego
Microbial diversity of soil environment

autor M. Frąc, S. Jezierska-Tys

 

47

INFORMAJE, KOMUNIKATY, RECENZJE

Recenzje ksiązek

autor Redakcja

 

59

Informacje dla autorów
Information to Authors

autor Redakcja

62Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web