Tom 54
Zeszyt 4 • 2015

Contents:

News list:

 1. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Larski (1919–2015)30520 July 2017
 2. Streptococcus pneumoniae – kolonizacja a rozwój choroby pneumokokowej30920 July 2017Streptococcus pneumoniae – colonization and pneumococcal diseaseI. Korona-Głowniak, A. Malm
 3. Zakażenia w ortopedii związane ze stosowaniem biomateriałów32020 July 2017Orthopedic surgery infections related to the use of biomaterialsJ. Nowicka, M. Bartoszewicz
 4. Glomalina – glicoproteina glebowa produkowana przez grzyby mykoryzy arbuskularnej33120 July 2017Glomalin – soil glicoprotein produced by arbuscular mycorhizal fungusA. Gałązka, K. Gawryjołek
 5. Badania speleomikologiczne w wybranych obiektach podziemnego kompleksu Riese (Góry Sowie, Dolny Śląsk, Polska)34420 July 2017Speleomycological research in the selected objects of underground Riese complex (Sowie Mountains, Lower Silesia, Poland)R. Ogórek, A. Lejman
 6. Cytolizyny – czynniki zjadliwości Staphylococcus intermedius i Staphylococcus pseudintermedius35420 July 2017Cytolysins – virulence factors of Staphylococcus intermedius and Staphylococcus pseudintermediusW. Kmieciak, E. M. Szewczyk
 7. Drożdże jako potencjalne źródło tłuszczu mikrobiologicznego36420 July 2017Yeast as a potential source of microbial fatA. M. Kot, S. Błażejak, A. Kurcz, I. Gientka
 8. Compartmentalization in cephalosporin C biosynthesis by industrial strains Acremonium chrysogenum37420 July 2017Ultrastrukturalna organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenum podczas produkcji cefalosporyny C na skalę przemysłowąW. Kurzątkowski, A. Gębska-Kuczerowska
 9. Modyfikacje struktur komórkowych mikroorganizmów wywoływane działaniem biocydów38020 July 2017Modifications of cell structure of microorganisms induced by biocidesE. Krzyżewska, M. Książczyk, A. Kędziora, B. Futoma-Kołoch, G. Bugla-Płoskońska
 10. Mechanizmy oporności Acinetobacter baumannii na związki przeciwbakteryjne39220 July 2017Acinetobacter baumannii: mechanisms of resistance to antibacterial agentsA. Namysłowska, A. E. Laudy, S. Tyski
 11. Metody oparte na amplifikacji kwasów nukleinowych w diagnostyce wybranych chorób przenoszonych drogą płciową40719 July 2017Nucleic acid amplification methods in laboratory diagnostics of selected sexually transmitted diseasesB. Młynarczyk-Bonikowska, E. Skulska, M. Malejczyk, S. Majewski
 12. Walidacja i weryfikacja metod i testów diagnostycznych w laboratorium mikrobiologicznym41519 July 2017Validation and verification methods and diagnostic tests in the microbiology laboratoryE. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz