For authors preparing manuscripts in Polish


Advancements of Microbiology” publikuje artykuły przeglądowe po angielsku i po polsku.

Wszelkie informacje o czasopiśmie i warunkach publikacji zawarte są w anglojęzycznej części głównej tej strony internetowej. W tej zakładce można znaleźć jednoznaczną z przedstawioną tam wersją „Instrukcję dla autorów” po polsku, w postaci gotowej do wydruku, a także wzór strony tytułowej. Pisząc po polsku należy zadbać o czystość języka i literackie oraz naukowe słownictwo, a także unikać skrótów i określeń potocznych. Przy formatowaniu Piśmiennictwa można skorzystać z pomocy menedżera bibliografii zwracając jednak uwagę, że prace w tekście należy cytować w systemie Nazwisko-Rok (Name-Year N-Y).

Autorów zachęcamy do przetłumaczenia przygotowanej pracy na język angielski. Dla członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów różnica w opłacie za publikację zrekompensuje koszty ewentualnego skorzystania z pomocy tłumacza. Opublikowanie artykułu w języku angielskim zapewni mu znacznie szersze grono odbiorców, doprowadzi do większej rozpoznawalności Państwa w Waszej dziedzinie w świecie i przyczyni się do zwiększenia cytowalności.

Przed przesłaniem pracy należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentem Etyka i Poświadczenie Odpowiedzialności za Złożoną Publikację.


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
Instrukcja zawierająca komplet informacji w pliku pdf