POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2006, 45, 1

Anna Jadwiga Podhajska (1938-2006)

3

Anna Jadwiga Podhajska (1938-2006) 4

Plazmidy liniowe u bakterii
Linear plasmids in bacteria

autor M. Włodarczyk, D. Giersz

5

Lipazy bakterii rodzajów Pseudomonas i Burkholderia oraz ich wykorzystanie w biotechnologii
Lipases of genera Pseudomonas and Burkholderia and their applications in biotechnology

autor A. Mrozik, K. Hupert-Kocurek, S. Łabużek

19

Peptydoglikan Gram-ujemnych pałeczkowatych bakterii
Peptidoglycan rod shape Gram-negative bacteria

autor M. Karaś, W. Drożański, R. Russa

27

Atypowe szczepy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) nie posiadające koagulazy lub czynnika zlepnego (CP)
Atypical Staphylococcus aureus strains defective in
coagulase or dumping factor (CP)

autor K. Garbacz, J. Galiński

39

Podziękowania

autor Redakcja

44

Aktywacja apoptozy makrofagów przez pałeczki Salmonella
Macrophages apoptosis activation by Salmonella rods

autor G. Madajczak

45

Wykorzystanie procesów biodegradacji styrenu do oczyszczania gazów odlotowych
Utilization of biodegradation of styrene for a waste gases treatment

autor K. Przybulewska, A. Wieczorek

51

Informacje, komunikaty, recenzje
Information, News Reports, Reviews

67

Postępowanie w diagnostyce bakteryjnych zakażeń dolnych dróg oddechowych
Bacteriological diagnostic of lower respiratory tract infections

autor E. Stefaniuk

67

List

autor J. Tazbir

77
List

autor M. Niemiałtowski

78

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster