POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2008, 47, 1

Profesor dr hab. n. farm. Wanda Woźniak-Parnowska (1928-2007)
Professor Wanda Woźniak-Parnowska (1928-2007)

autor S. Tyski

3

Rola wirusa JC w patogenezie chorób nowotworowych i zaburzeń związanych z osłabieniem odporności
Role of the JC virus in the pathogenesis of cancer diseases and disorders associated with compromised immunity

autor D. Kmieciak, S. Dębicki

5

Adenowirusowe zakażenia ludzi
Adenoviral infections in humans

autor T. Dzieciątkowski, A. Rola,
        A. Midak-Siewirska

15

Właściwości antyapoptotyczne bakterii
Bacterial antiapoptotic properties

autor A. Reśliński, J. Kwiecińska,
        E. Gospodarek

23

Peryplazmatyczne b-glukany bakterii Gram-ujemnych
Periplasmic b-glucans of Gram-negative bacteria

autor I. Komaniecka, A. Choma

  35

Microbial lipases and their significance in the protection of the environment
Lipazy pochodzenia mikrobiologicznego i ich znaczenie w ochronie środowiska

autor A. Mrozik, K. Hupert-Kocurek, B. Nowak,
        S. Łabużek

43

Czynniki patogenności bakterii z grupy Bacillus cereus
Pathogenic features of bacteria from the Bacillus cereus group

autor A. Bednarczyk, E. G. Daczkowska-Kozon

51

Publikacje metodyczne i standardy
Methods and standards


Skażenia mikrobiologiczne surowców i produktów kosmetycznych
Microbiological contamination of raw materials and cosmetic products

autor B. Krawczyk

65

Informacje, komunikaty, recenzje
Information, new reports, books reviews

autor Redakcja

73

Instrukcja dla autorów
Instruction to authors

autor Redakcja


75


Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster