POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2009, 48, 1

Wspomnienie o profesorze Lesławie Arnoldzie Jakubie Badurze (7.04.1925-21.12.2008)
Professor Lesław Arnold Jakub Badura (7.04.1925-21.12.2008)

autor W. Barabasz

3

Systemy regulacyjne ekspresji genów u Staphylococcus aureus
Systemy regulacyjne ekspresji genów u Staphylococcus aureus

autor K. Szymanek, A. Młynarczyk, G. Młynarczyk

7

System interferencyjnego RNA bakterii (CRISPR-CAS) i jego rola w obronie przed infekcją fagową
Organization of the bacterial interference RNAi-like system (CRISPR-CAS) and its role against bacteriophages

autor A. Jaworski, A. Dobrowolska

23

Występowanie pierwotnej oporności Helicobacter pylori na leki przeciwbakteryjne w Polsce i na świecie
Prevalence of Helicobacter pylori primary resistance to antimicrobial agents in Poland and around the world

autor E. Karczewska, I. Wojtas, A. Budak

31

Biologia, ekologia i chorobotwórczość pałeczek z rodzaju Bartonella
Biology, ecology and pathogenicity of rods of the Bartonella genus

autor K. Guz, W. Doroszkiewicz

  43
Mechanizmy oporności Haemophilus influenzae na antybiotyki
b-laktamowe

Mechanisms of resistance of Haemophilus influenzae to b-lactam antibiotics

autor T. Wołkowicz, M. Kadłubowski, E. K. Jagusztyn-Krynicka, W. Hryniewicz

55


PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

 

Molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów w złożonych ekosystemach
Molecular methods for the identification of microorganisms in complex communities

autor M. Więckowicz

67

Recenzje
Book reviews

515

Informacje i instrukcja dla autorów
Information and instruction to authors

autor RedakcjaPobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web