Volume 60
Issue 2 • 2021

Contents:

News list:

  1. Wspomnienie11116 June 2021
  2. CHARACTERISTICS AND REGULATION OF BIOFILM FORMATION IN SALMONELLA11316 June 2021Nefise AKÇELİK, Mustafa AKÇELİK
  3. KORONAWIRUSY – JAK INTERAKCJE KILKU BIAŁEK ZMIENIŁY NASZE POSTRZEGANIE ŚWIATA12116 June 2021CORONAVIRUSES – HOW PROTEIN INTERACTIONS CHANGED OUR PERCEPTION OF THE WORLDJolanta Bratosiewicz-Wąsik, Tomasz J. Wąsik
  4. GLIKOZYLACJA BIAŁEK W KOMÓRKACH BAKTERYJNYCH I JEJ POTENCJALNE ZASTOSOWANIA13716 June 2021PROTEIN GLYCOSYLATION IN BACTERIAL CELLS AND ITS POTENTIAL APPLICATIONSAgnieszka Wyszyńska, Rafał Jabłuszewski
  5. WPŁYW MIKROBIOTY UKŁADU ROZRODCZEGO NA PŁODNOŚĆ ŻEŃSKĄ I MĘSKĄ. ROLA BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS15116 June 2021THE INFLUENCE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM MICROBIOTA ON FEMALE AND MALE FERTILITY. THE ROLE OF LACTOBACILLUS BACTERIAAneta Kiecka, Barbara Macura, Marian Szczepanik
  6. FITOTERAPIA W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA ZAKAŻEŃ HELICOBACTER PYLORI16116 June 2021PHYTOTHERAPY IN THE PREVENTION AND SUPPORT OF TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI INFECTIONSMałgorzata Siwińska, Martyna Mucha, Agata Pyrzanowska, Michał Szlaur
  7. Komunikaty17316 June 2021PTM