Tom 51
Zeszyt 1 • 2012

Contents:

News list:

  1. MECHANIZMY WIRULENCJI STREPTOCOCCUS PYOGENES 320 April 2018Patogenicity mechanisms of Streptococcus pyogenes K. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz
  2. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY BIEGUNKI POANTYBIOTYKOWEJ1720 April 2018Clostridium perfringens as the etiological agent of antibiotic associated diarrhoeaJ. Kądzielska, P. Obuch-Woszczatyński, H. Pituch, G. Młynarczyk
  3. MIKROBIOM CZŁOWIEKA – ZDROWIE I CHOROBA2720 April 2018Human microbiome – health and diseaseM. Binek
  4. CHOROBY SERCA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIA ZAKAŻEŃ ODZWIERZĘCYCH PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE3716 April 2018Heart disease as a late complications of zoonosis transmitted by a ticks I. Mączka, S. Tylewska -Wierzbanowska
  5. ZAKAŻENIA BARTONELLA SPP. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB OCZU4716 April 2018Bartonella spp. infections with particular emphasis on eye diseasesB. Fiecek, T. Chmielewski, S. Tylewska - Wierzbanowska
  6. PROBIOTYCZNE BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ (LAB)5516 April 2018Probiotic lactic acid bacteria (LAB)J. Gajewska, M. K. Błaszczyk
  7. NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OCENIE GRANULOWANEJ BIOMASY6716 April 2018New microscopic and molecular biology techniques in the evaluation of granular biomass B. Kończak, J. Karcz, K. Miksch