Tom 58
Zeszyt 2 • 2019

Contents:

News list:

  1. Wspomnienia12330 June 2019
  2. THE STRINGENT RESPONSE AND ITS INVOLVEMENT IN THE REACTIONS OF BACTERIAL CELLS TO STRESS12730 June 2019ODPOWIEDŹ ŚCISŁA I JEJ ZAANGAŻOWANIE W REAKCJE KOMÓREK BAKTERYJNYCH NA STRESYJulia Berdychowska, Justyna Boniecka, Grażyna B. Dąbrowska
  3. DIFFUSELY ADHERING ESCHERICHIA COLI 14330 June 2019ESCHERICHIA COLI O ROZSIANYM TYPIE ADHEZJIMichał Turniak, Beata Sobieszczańska
  4. LYSSAVIRUS SPP. – RABIES VIRUSES AS A STILL-PRESENT PROBLEM15330 June 2019LYSSAVIRUS SPP. – WIRUSY WŚCIEKLIZNY JAKO WCIĄŻ AKTUALNY PROBLEMPrzemysław Gałązka, Patryk Kaczor, Klaudyna Grzelakowska, Kamil Leis
  5. THE PREVALENCE OF SYMPTOMATIC DERMATOPHYTOSES IN DOGS AND CATS AND THE PATHOMECHANISM OF DERMATOPHYTE INFECTIONS16526 June 2019PREWALENCJA SYMPTOMATYCZNYCH DERMATOFITOZ U PSÓW I KOTÓW ORAZ PATOMECHANIZM INFEKCJI DERMATOFITOWYCHDominik Łagowski, Sebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Marcelina Osińska, Przemysław Zięba
  6. ANTIBACTERIAL EFFECT OF NATURAL OILS – AN OPPORTUNITY TO SOLVE THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE ON THE EXAMPLE OF PSEUDOMONAS SPP.17726 June 2019PRZECIWDROBNOUSTROJOWA AKTYWNOŚĆ OLEJKÓW ETERYCZNYCH SZANSĄ ROZWIĄZANIA PROBLEMU ANTYBIOTYKOODPORNOŚCI NA PRZYKŁADZIE BAKTERII PSEUDOMONAS SPP.Katarzyna Leja, Kamila Szudera-Kończal, Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
  7. EXOPOLYSACCHARIDE-PRODUCING LACTIC ACID BACTERIA – HEALTH-PROMOTING PROPERTIES AND APPLICATION IN THE DAIRY INDUSTRY19125 June 2019BAKTERIE MLEKOWE WYTWARZAJĄCE EGZOPOLISACHARYDY – WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE I ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE MLECZARSKIMAnna M. Berthold-Pluta, Antoni St. Pluta, Monika Garbowska, Lidia Stasiak-Różańska
  8. QUALITY ASSURANCE IN THE MEDICAL MICROBIOLOGY LABORATORY20525 June 2019ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W MEDYCZNYM LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYMEwa Młodzińska, Waleria Hryniewicz
  9. REVIEW21325 June 2019RECENZJE
  10. NEW REPORTS AND INFORMATION25 June 2019KOMUNIKATY I INFORMACJE