Tom 58
Zeszyt 4 • 2019

Contents:

News list:

 1. AVOIDANCE OF MECHANISMS OF INNATE IMMUNE RESPONSE BY NEISSERIA GONORRHOEAE36711 January 2020UNIKANIE MECHANIZMÓW WRODZONEJ ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ PRZEZ NEISSERIA GONORRHOEAEJagoda Płaczkiewicz
 2. EDAPHIC FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON THE MICROBIOLOGICAL BIODIVERSITY OF THE SOIL ENVIRONMENT37511 January 2020CZYNNIKI EDAFICZNE I ICH WPŁYW NA BIORÓŻNORODNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ ŚRODOWISKA GLEBOWEGOKarolina Furtak, Anna Gałązka
 3. POSTĘPY W OPRACOWANIU SZCZEPIONKI ANTY-CAMPYLOBACTER PRZEZNACZONEJ DLA DROBIU38511 January 2020ADVANCEMENTS IN DEVELOPING ANTI-CAMPYLOBACTER VACCINE FOR POULTRYAgnieszka Wyszyńska*, Patrycja Kobierecka, Katarzyna Elżbieta Jagusztyn-Krynicka
 4. ANTYGENY REKOMBINANTOWE W DIAGNOSTYCE SEROLOGICZNEJ BORELIOZY39911 January 2020RECOMBINANT ANTIGENS IN SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF LYME BORRELIOSISWeronika Grąźlewska, Lucyna Holec-Gąsior
 5. MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA I REGULACJI SYSTEMÓW POBIERANIA HEMU U PATOGENNYCH BAKTERII GRAM-UJEMNYCH41511 January 2020MECHANISMS OF FUNCTIONING AND CONTROL OF HEME UPTAKE IN GRAM-NEGATIVE PATHOGENIC BACTERIAKarolina Jaworska, Adrianna Raczkowska, Julia Frindt, Joanna Wachowicz, Katarzyna Brzostek
 6. ENDOTOKSEMIA I ZABURZENIA BARIERY JELITOWEJ TOWARZYSZĄCE NADWADZE I OTYŁOŚCI42711 January 2020ENDOTOXEMIA AND INTESTINAL BARRIER DISORDERS ASSOCIATED WITH OVERWEIGHT AND OBESITYAgata Janczy, Zdzisław Kochan, Sylwia Małgorzewicz
 7. WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA KOSELEKCJI W ŚRODOWISKACH POZAKLINICZNYCH43311 January 2020OCCURRENCE OF THE CO-SELECTION PHENOMENON IN NON-CLINICAL ENVIRONMENTSAgata Goryluk-Salmonowicz, Magdalena Popowska
 8. WIRUSY ŚRODOWISK EKSTREMALNYCH44711 January 2020VIRUSES OF EXTREME ENVIRONMENTSMikołaj Wołącewicz, Dominika Bębnowska, Rafał Hrynkiewicz, Paulina Niedźwiedzka-Rystwej
 9. DROŻDŻE KILLEROWE I ICH ZASTOSOWANIE45511 January 2020KILLER YEASTS AND THEIR APPLICATIONUrszula Błaszczyk
 10. ENTOMOPATOGENICZNE GRZYBY I ICH ZNACZENIE BIOCENOTYCZNE47111 January 2020ENTOMOPATHOGENIC FUNGI AND THEIR BIOCENOTIC IMPORTANCEBeata Zimowska, Ewa Dorota Król
 11. MOLEKULARNE METODY DIAGNOSTYKI DERMATOMYKOZ – PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH TECHNIK ORAZ OCENA ICH ZALET I WAD W IMPLEMENTACJI DO RUTYNOWEGO STOSOWANIA48316 December 2019MOLECULAR METHODS FOR DIAGNOSTICS OF DERMATOMYCOSES – REVIEW OF AVAILABLE TECHNIQUES AND EVALUATION OF THEIR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN IMPLEMENTATION FOR IN ROUTINE USESebastian Gnat, Dominik Łagowski, Aneta Nowakiewicz, Mariusz Dyląg
 12. KOMUNIKATY I INFORMACJE49516 December 2019