Tom 59
Zeszyt 3 • 2020

Contents:

News list:

 1. Wspomnienie19329 September 2020
 2. SARS-COV-2 AND BETACORONAVIRUS: WHAT HAVE WE LEARNED IN 8 MONTHS?19729 September 2020SARS-COV-2 I BETAKORONAWIRUS: CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 8 MIESIĘCY?A. Kwiatek, M. Adamczyk-Popławska
 3. COVID-19 THERAPY: WHAT HAVE WE LEARNED IN 8 MONTHS?20729 September 2020TERAPIA COVID-19: CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ W CIĄGU 8 MIESIĘCY?M. Adamczyk-Popławska, A. Kwiatek
 4. COVID-19 – CHOROBA WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 GLOBALNYM ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO22729 September 2020COVID-19 – DISEASE CAUSED BY SARS-COV-2 INFECTION – VACCINE AND NEW THERAPIES RESEARCH DEVELOPMENTE. Nowakowska, S. S. Michalak
 5. MIKROBIOLOGICZNE PRZYCZYNY WAD W ROZWOJU PŁODU I PORONIEŃ23729 September 2020MICROBIOLOGICAL CAUSES OF DEFECTS IN FETAL DEVELOPMENT AND MISCARRIAGED. M. Matusiak
 6. ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ: PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE24929 September 2020ANTIMICROBIAL RESISTANCE: CAUSES AND CONSEQUENCESB. Mazińska, W. Hryniewicz
 7. ROLA DWUSKŁADNIKOWYCH SZLAKÓW TRANSDUKCJI SYGNAŁU W OPORNOŚCI CHOROBOTWÓRCZYCH BAKTERII GRAM-UJEMNYCH NA ZWIĄZKI ANTYBAKTERYJNE25929 September 2020ROLE OF TWO-COMPONENT SIGNAL TRANSDUCTION SYSTEMS IN ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF GRAM-NEGATIVE PATHOGENSA. Raczkowska, K. Jaworska, Ł. Wyrożemski, K. Brzostek
 8. KORZYSTNE DZIAŁANIE LAKTOFERYNY NA MIKROBIOTĘ PRZEWODU POKARMOWEGO27729 September 2020BENEFICIAL EFFECT OF LACTOFERRIN ON THE MICROBIOTA FROM GASTROINTESTINAL TRACTJ. Artym, M. Zimecki
 9. PROBIOTYCZNE DROŻDŻE SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY OPORTUNISTYCZNYCH ZAKAŻEŃ U LUDZI29129 September 2020SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII PROBIOTIC YEASTS AS ETIOLOGICAL AGENTS OF OPORTUNISTIC INFECTIONS IN HUMANSK. Roeske, A. Zasuń, J. Cieślik, M. Wróblewska, T. Jagielski
 10. MONITOROWANIE ZUŻYCIA ANTYBIOTYKÓW – CEL, METODOLOGIA, ZASTOSOWANIE30529 September 2020MONITORING OF ANTIMICROBIAL CONSUMPTION – AIM, METHODOLOGY AND USEA. Olczak-Pieńkowska, W. Hryniewicz
 11. ZASTOSOWANIE TECHNIKI MALDI-TOF MS DO IDENTYFIKACJI DERMATOFITÓW31515 September 2020APPLICATION OF THE MALDI-TOF MS TECHNIQUE FOR IDENTIFICATION OF DERMATOPHYTESS. Gnat, D. Łagowski, A. Nowakiewicz
 12. Komunikaty32515 September 2020PTM