Volume 60
Issue 3 • 2021

Contents:

News list:

  1. SMALL COLONY VARIANTS – PRZYCZYNA ZAKAŻEŃ PRZEWLEKŁYCH18321 September 2021SMALL COLONY VARIANTS – THE CAUSE OF CHRONIC INFECTIONSJoanna Nowicka, Elżbieta Piątkowska
  2. CZY ISTNIEJE ZWIĄZEK MIĘDZY MIKROBIOTĄ JELITOWĄ A CUKRZYCĄ?19521 September 2021IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN THE INTESTINAL MICROBIOTA AND DIABETES?Alicja Wujkowska, Beata Sińska
  3. ZESPÓŁ PRZEROSTU BAKTERYJNEGO JELITA CIENKIEGO20321 September 2021SMALL INTESTINAL BACTERIAL OVERGROWTH SYNDROMERobert Okuniewicz, Łukasz Moos, Zenon Brzoza
  4. PRZYDATNOŚĆ CYTOTOKSYN W DIAGNOSTYCE WYBRANYCH ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH21121 September 2021USEFULNESS OF MICROBIAL CYTOTOXINS IN THE DIAGNOSIS OF SELECTED BACTERIAL INFECTIONSMagdalena Godkowicz, Karolina Rudnicka
  5. ŻYWNOŚĆ PRZETWORZONA I DODATKI DO ŻYWNOŚCI W KONTEKŚCIE DYSBIOZY ORAZ JEJ KONSEKWENCJI ZDROWOTNYCH22321 September 2021PROCESSED FOOD AND FOOD ADDITIVES IN THE CONTEXT OF DYSBIOSIS AND ITS HEALTH CONSEQUENCESKamila Szynal, Renata Polaniak, Michał Górski, Mateusz Grajek, Karolina Ciechowska , Elżbieta Grochowska-Niedworok
  6. ENZYMATYCZNA BIOPRODUKCJA WODORU – BUDOWA, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA HYDROGENAZ23121 September 2021ENZYMATIC HYDROGEN BIOPRODUCTION. STRUCTURE, FUNCTION AND APPLICATION OF HYDROGENASESMałgorzata Witkowska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Anna Struck
  7. Komunikaty24121 September 2021PTM