Tom 54
Zeszyt 1 • 2015

Contents:

News list:

  1. Doc. dr hab. Gustaw Kerszman 1932–2014326 July 2017
  2. Regulacja bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych (R-M) typu II526 July 2017Regulation of bacterial type II restriction-modification (R-M) systemsM. Wesserling
  3. Sukcesor wirusa polio – enterowirus 711026 July 2017Successor of polio virus – enterovirus 71A. Krzysztoszek, M. Wieczorek
  4. Różnorodność szlaków utleniania białek Dsb (disulfide bond) w świecie mikroorganizmów2026 July 2017Diversity of the Dsb (disulfide bond) oxidative protein folding pathways in microbial worldA. Dobosz, K. M. Bocian-Ostrzycka, E. K. Jagusztyn-Krynicka
  5. Yarrowia lipolytica – niekonwencjonalne drożdże w biotechnologii3326 July 2017Yarrowia lipolytica – non-conventional yeast in biotechnologyJ. Krzyczkowska, A. Urszula Fabiszewska
  6. Grzyby z rodzaju Scopulariopsis – mało znane patogeny człowieka4426 July 2017Fungi of the genus Scopulariopsis – ill-defined human pathogensM. Skóra, J. Bielecki, M. Bulanda, A. B. Macura, T. Jagielski
  7. Antygeny powierzchniowe i czynniki wirulencji Escherichia coli O1575326 July 2017Cell-surface antigens and virulence factors of Escherichia coli O157J. Kutkowska, M. Michalska-Szymaszek, R. Matuszewska, E. Chmiel, T. Urbanik-Sypniewska
  8. Bakteriofagi i drapieżniki bakterii jako czynniki limitujące liczbę bakterii w środowisku6526 July 2017Bacteriophages and bacterial predators as agents limiting the amount of bacteria in the environmentA. Wierzbicka-Woś, W. Deptuła
  9. Zastosowanie techniki real-time PCR w wirusologii7526 July 2017Application of real-time PCR in virologyS. Rynans, S. W. de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk