Tom 55
Zeszyt 1 • 2016

Contents:

News list:

  1. Nowoczesne metody zwalczania biofilmu bakteryjnego33 July 2017Novel methods of bacterial biofilm eliminationM. Maciejewska, M. Bauer, M. Dawgul
  2. Oddziaływanie fungicydów na mikroorganizmy w środowisku glebowym123 July 2017The impact of fungicides on soil microorganismsS. Sułowicz, Z. Piotrowska-Seget
  3. Wykorzystanie odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biomasy drożdży paszowych Candida utilis193 July 2017The use of agri-food industry waste for the production of Candida utilis fodder yeast biomassA. Kurcz, S. Błażejak, A. M. Kot, A. Bzducha-Wróbel
  4. Założenia i perspektywy wykorzystania żywych wektorów bakteryjnych we współczesnej wakcynologii273 July 2017Principles and perspectives of using live bacterial vectors in modern vaccinologyK. Roeske, R. Stachowiak, J. Bielecki
  5. Znaczenie uropatogennych szczepów Escherichia coli (UPEC) w etiopatogenezie zakażeń układu moczowego453 July 2017Significance of uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC) in the pathogenesis of urinary tract infectionsS. J. Chmielewska, K. Fiedoruk, T. Daniluk, M. Ściepuk, D. Kaczmarzyk, K. Leszczyńska
  6. Składniki mikrobiomu jamy ustnej jako czynniki ryzyka zakażeń lokalnych i uogólnionych u pacjentów bez oraz z wadami wrodzonymi narządu żucia573 July 2017Components of oral microbiome as potential risk factors of local and general infections in patients with and without congenital malformations of masticatory systemK. Perkowski, P. J. Zawadzki, B. Starościak, M. Dybicz, M. Padzik, M. Marczyńska-Stolarek, L. Chomicz
  7. Moraxella catarrhalis – patogen górnych dróg oddechowych683 July 2017Moraxella catarrhalis – a respiratory tract pathogenK. Król-Turmińska, A. Olender
  8. Mikrobiologiczny rozkład chlorofenoli w glebie793 July 2017Microbial degradation of chlorophenols in soilA. Nowak, I. Greń, A. Mrozik
  9. Pałeczki Gram-ujemne beztlenowo rosnące – diagnostyka i znaczenie kliniczne913 July 2017Gram-negative anaerobic rods – diagnostics and clinical significanceM. Kierzkowska, A. Majewska, A. Sawicka-Grzelak, G. Młynarczyk
  10. Ocena działania chemicznych preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do powierzchni z zastosowaniem metod nośnikowych. Działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i sporobójcze992 July 2017Evaluation of chemical agents intended for surface disinfection with the use of carrier methods. Bactericidal, yeasticidal and sporocidal activityP. Tarka, K. Kanecki, K. Tomasiewicz