Tom 52
Zeszyt 3 • 2013

Contents:

News list:

  1. Epidemiologia zakażeń Streptococcus pyogenes, struktura klonalna populacji i antybiotykooporność2234 October 2017Epidemiology of Streptococcus pyogenes infections, clonal structure population and antibiotic resistanceK. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz
  2. Immobilizacja komórek – znaczenie biomedyczne2334 October 2017Cell immobilization - biomedical significanceZ. Bakuła, R. Stachowiak, J. Wiśniewski, L. Granicka, J. Bielecki
  3. Choroba niedokrwienna serca a zakażenia bakteryjne Helicobacter pylori i Chlamydophila pneumoniae – rola białek szoku cieplnego i zjawisko mimikry antygenowej2474 October 2017Coronary heart disease versus Helicobacter pylori and Chlamydophila pneumoniae bacterial infections – the role of heat shock proteins and the phenomenon of antigenic mimicryA. Matusiak, M. Chmiela
  4. Oporność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae na antybiotyki β-laktamowe wynikająca z wytwarzania β-laktamaz2614 October 2017β-Lactamase-mediated resistance in EnterobacteriaceaeE. Nikonorow, A. Baraniak, M. Gniadkowski
  5. Immunoprofilaktyka zakażeń Campylobacter2734 October 2017Anti-Campylobacter immunoprophylaxisP. Łaniewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka
  6. Konstrukcja szczepionek podjednostkowych z wykorzystaniem komórek Salmonella enterica jako nośnika heterologicznych genów2814 October 2017Subunit vaccine construction using Salmonella enterica cells as a carrier of heterologous genesP. Łaniewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka
  7. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne2954 October 2017Characterization of fungi of the Malassezia genus. I. Microbiological and immunological aspectsT. Jagielski, E. Rup, A. B. Macura, J. Bielecki
  8. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. II. Aspekty kliniczne3074 October 2017Characterization of fungi of the Malassezia genus. II. Clinical aspectsE. Rup, T. Jagielski, A. Macura, J. Bielecki
  9. Charakterystyka genotoksyn CDT (cytolethal distending toxin)3154 October 2017Characterization of CDT (cytolethal distending toxin) genotoxinsP. Kobierecka, A. Wyszynska, E. K. Jagusztyn - Krynicka