Tom 53
Zeszyt 4 • 2014

Contents:

News list:

  1. Rola alternatywnych czynników sigma S (σS) i sigma B (σB) w odpowiedzi komórki bakteryjnej na stres oraz ich regulacja30527 July 2017The role of alternative sigma factor S (σS) and sigma factor B (σB) in bacterial cell stress response and their regulationM. Opęchowska, S. Bielecki
  2. Proces biogenezy cytochromów c w komórkach bakteryjnych – rola białek Dsb (disulfide bond)31827 July 2017Cytochrome c biogenesis in prokaryotic cells – the role of Dsb proteinsP. Roszczenko, M. Grzeszczuk, E. K. Jagusztyn-Krynicka
  3. Czynniki biologiczne w etiopatogenezie schizofrenii32827 July 2017Biological factors in the pathogenesis of schizophreniaM. Wiciński, B. Malinowski, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, A. Czeczuk, A. Michalska, J. Klonowska, K. Wójtowicz-Chomicz, J. Ostrowska, W. Stolarek, G. Grześk
  4. Wirus zachodniego Nilu33527 July 2017West Nile virusM. Popiel, G. Sygitowicz, T. Laskus
  5. Metabolizm kwasu L-jabłkowego przez drożdże winiarskie34527 July 2017Metabolism of L-malic acid by wine yeastM. Cioch, P. Satora
  6. Mikrobiom liści roślin uprawnych35227 July 2017The microbiome on the leaves of crop plantsK. Kucharska, U. Wachowska
  7. Molekularne podstawy bakteryjnej oporności na ampicylinę36027 July 2017Molecular basis of bacterial resistance to ampicillinK. Bondarczuk, S. Sułowicz, Z. Piotrowska-Seget
  8. Penicillin G production by industrial strains of Penicillium chrysogenum36627 July 2017Produkcja penicyliny G przez przemysłowe szczepy Penicillium chrysogenumW. Kurzątkowski, M. Staniszewska, M. Bondaryk, A. Gębska-Kuczerowska