POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2007, 46, 4

Występowanie i chorobotwórczość grzybów Rhodotorula spp.
Occurrence and pathogenicity of the fungi Rhodotorula spp.

autor P. Krzyściak, A. Halska, A. B. Macura

291

Enterokoki oporne na wankomycynę. I. Chorobotwórczość
Vancomycin-resistant enetrococci. I. Pathogenicity

autor M. Przybylski

301

Enterokoki oporne na wankomycynę. II. Mechanizmy oporności,
epidemiologia

Vancomycin-resistant enterococci. II. Mechanisms of resistance epidemiology

autor M. Przybylski

317

Mechanizmy oporności pałeczek Acinetobacter spp. na antybiotyki nie b-laktamowe
Mechanisms of the resistance of Acinetobacter spp. to non-b-lactamas

autor M. Zmudziński, E. Gospodarek,
        K. Gierlotka

335

Hemolizyny Escherichia coli
Escherichia coli hemolysins

autor B. M. Sobieszczańska

  343

Podziękowania

autor Redakcja

354

Białka jako substrat pokarmowy dla mikroorganizmów
wodnych

Proteins as a nutritive substrate for water microorganisms

autor B. Kiersztyn, W. Siuda

355

Publikacje metodyczne i standardy
Methods and standards


Diagnostyka molekularna w zakażeniach szpitalnych
Molecular diagnostic in hospital infections

autor B. Krawczyk

367

Od Redakcji

autor Redakcja
Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster