POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2009, 48, 4

Meticylinooporne szczepy Staphylococcus intermedius występujące u psów jako potencjalny rezerwuar genu mecA
Pet-aquired methicillin-resistant Staphylococcus intermedius (PA-MRSI) as a potential reservoir for mecA gene

autor D. Chrobak, M. Kizerwetter-Świda, M. Rzewuska,
       M. Binek

235

Charakterystyka i znaczenie piowerdyn bakterii z rodzaju Pseudomonas
Characteristics and relevance of pyoverdines of the genus Pseudomonas

autor U. Jankiewicz

243

Patogenność wirusów RNA a zjawisko quasispecies
RNA virus pathogenicity and quasispecies phenomenon

autor I. Bukowska, M. Radkowski

255

Zakażenia betaherpeswirusami u osób z niedoborami odporności
Betaherpesviral infections in patients with immunological disorders

autor E. Osińska, A. Tomaszewska, T. Dzieciątkowski

267

Perspektywy wykorzystania glicerolu w procesach biotechnologicznych
Prospects of glycerol utilization in biotechnological processes

autor A. Kośmider, K. Czaczyk

  277
Ospa prawdziwa: patrząc wstecz do Edwarda Jennera, a nawet trochę dalej
Smallpox: looking back to Edward Jenner and even a little further

autor M. Niemiałtowski, L. Szulc, A. Boratyńska, L. Martyniszyn, J. Struzik, J. Karandys

289

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie IGEM 2009

autor J. Bielecki

289Pobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web