Volume 60
Issue 4 • 2021

Contents:

News list:

  1. NOWOŚCI W LEKACH PRZECIWBAKTERYJNYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW – ODPOWIEDŹ NA RAPORT WHO Z 2017 R. O GLOBALNYM PROBLEMIE WIELOLEKOOPORNOŚCI24922 December 2021The European Medicines Agency approved the new antibacterial drugs – response to the 2017 WHO report on the global problem of multi-drug resistanceJ. Krajewska, A. E. Laudy
  2. ACINETOBACTER BAUMANNII – CZYNNIKI WIRULENCJI I EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ26722 December 2021Acinetobacter baumannii – virulence factors and epidemiology of infectionsA. Marszalik, K. Sidor, A. Kraśnicka, M. Wróblewska, T. Skirecki, T. Jagielski, R. Stachowiak
  3. RANA OPARZENIOWA – PROCESY JEJ ROZWOJU ORAZ WYBRANE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻENIA28122 December 2021Burn wound – the processes of its development and selected etiological factors of infectionK. Korzekwa, K. Sobolewski, B. Sobolewski
  4. SYSTEMATYKA I ANALIZY GENOMICZNE BAKTERII Z RODZAJU AZOTOBACTER29922 December 2021Systematics and genomic analysis of bacteria of the genus AzotobacterM. Kozieł, A. Gałązka
  5. WPŁYW HIGIENY RĄK PERSONELU MEDYCZNEGO NA TRANSMISJĘ CZYNNIKÓW ETIOLOGICZNYCH ZAKAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ30922 December 2021The impact of hand hygiene of healthcare profes- sionals on the transmission of etiological agents of healthcare associated infections – HAIK. Szarek, M. Kabała, G. Martirosian
  6. Komunikaty22 December 2021