Tom 56
Zeszyt 1 • 2017

Contents:

News list:

 1. Prof. dr hab. Józef Wojciech Kur (1955–2016)31 July 2017
 2. Krezole a drobnoustroje środowiska glebowego723 June 2017Cresols and the microorganisms of the soil environmentM. Zaborowska
 3. Probiotyki i ich potencjalne właściwości antyoksydacyjne1823 June 2017Probiotics and their potential antioxidative activityN. Trojan, P. Satora
 4. Różnorodność gatunkowa bakterii związanych z grzybami z rodzaju Tuber (trufla)2830 June 2017Species diversity of bacteria associated with fungi of the genus Tuber (truffles)M. Siebyła, D. Hilszczańska
 5. Mikrobiom człowieka3330 June 2017The human microbiomeM. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
 6. Zastosowanie bakteryjnych pęcherzyków zewnątrzbłonowych w konstrukcji szczepionek4330 June 2017Application of the bacterial outer membrane vesicles in vaccine designJ. Klim, R. Godlewska
 7. Fruktofilne bakterie kwasu mlekowego (FLAB) – nowa grupa heterofermentatywnych mikroorganizmów ze środowiska roślinnego5630 June 2017Fructophilic lactic acid bacteria (FLAB) – a new group of heterofermentative microorganisms from the plant environmentK. Gustaw, M. Michalak, M. Polak-Berecka, A. Waśko
 8. Bacteroides spp. – znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania6730 June 2017Bacteroides spp. – clinical significance, antibiotic resistance and identification methodsS. Niestępski, M. Harnisz E. Korzeniewska, A. Osińska, B. Dziuba
 9. Amyloidy, białka powszechne wśród drobnoustrojów7730 June 2017Amyloids, common proteins among microorganismsB.K. Pawłowska, B.M. Sobieszczańska
 10. Mechanizmy toksyczności i transportu arsenu u mikroorganizmów8830 June 2017Mechanisms of arsenic toxicity and transport in microorganismsS. Mucha, M. Berezowski, K. Markowska
 11. Czynniki odpowiedzialne za rozwój Lyme carditis10030 June 2017Factors responsible for the development of Lyme carditisT. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska
 12. Pełzaki wolno żyjące o właściwościach patogenicznych dla człowieka1061 July 2017Pathogenic free-living amoebaN. Łanocha-Arendarczyk, D. Kosik-Bogacka, K. Galant, W. Zaorski, K. Kot, A. Łanocha
 13. Ocena aktywności bójczej preparatów przeznaczonych do dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej w świetle nowej normy europejskiej pn-en 16616: 2015-10. Dezynfekcja chemiczno-termiczna tekstyliów1131 July 2017Assessing biocidal activity of agents used in chemical-thermal decontamination of hospital textiles in the light of new European Standard PN-EN 16616: 2015-10. Chemical-thermal decontamination of textilesP. Tarka, A. Chojecka, O. Paduch, A. Nitsch-Osuch, K. Kanecki
 14. Zjazdy i konferencje1211 July 2017Meetings and conferences
 15. Komunikaty i informacje1231 July 2017 Information and announcements