Tom 55
Zeszyt 3 • 2016

Contents:

News list:

  1. Drożdże w bioindykacji zanieczyszczeń rolniczych2371 July 2017Yeast as bioindicators of agricultural pollutionU. Wachowska, A. D. Stasiulewicz-Paluch
  2. Udział czynników wirulencji Enterococcus faecalis w rozwoju chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych2471 July 2017Virulence factors of Enterococcus faecalis in relation to pulp diseases and periapical infectionsE. Prażmo, R. Godlewska, M. Kwaśny, A. Mielczarek
  3. Modulacja humoralnej odpowiedzi odpornościowej gąsienic Galleria mellonella przez enzymy proteolityczne bakterii Pseudomonas aeruginosa2551 July 2017Modulation of the humoral immune response in Galleria mellonella larvae by proteolytic enzymes produced by Pseudomonas aeruginosaM. Andrejko
  4. Kultury starterowe w piekarstwie – możliwość odzwierciedlenia tradycyjnego procesu fermentacji poprzez kształtowanie mikrobiota zakwasów piekarskich w przemysłowej produkcji pieczywa2681 July 2017Starter cultures for baked goods – the traditional fermentation process by formation of sourdough microbiota in the industrial bread productionK. Piasecka-Jóźwiak, B. Chabłowska, I. Stefańska
  5. Mikrobiom układu oddechowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych2791 July 2017The respiratory tract microbiota in physiological and pathological conditionsM. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
  6. Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu2841 July 2017Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmuP. Niedźwiedzka-Rystwej, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
  7. Symbioza rizobiów z roślinami bobowatymi (Fabaceae)2891 July 2017Symbiosis of rhizobia with legume plants (Fabaceae)G. Stasiak, A. Mazur, P. Koper, K. Żebracki, A. Skorupska
  8. Związki interferujące z bakteryjnymi systemami wyczuwania liczebności i ich potencjalna funkcja terapeutyczna3001 July 2017Inhibitors of bacterial quorum sensing systems and their role as potential therapeuticsK. I. Wolska, A. M. Grudniak, K. Markowska
  9. Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych3091 July 2017 Selected molecular methods used in assessing the biodiversity of soil organismsM. Łyszcz, A. Gałązka
  10. Właściwości i zastosowanie podłoży bakteriologicznych3201 July 2017Properties and uses of bacteriological media A. Mikołajczyk, E. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz