Petycja
Polecamy uwadze naszych Czytelników petycję wystosowaną przez Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opisana w petycji sytuacja dotyczy wielu polskich wydawnictw, w tym Postępów Mikrobiologii. W związku z tym gorąco apelujemy o podpisanie poniższej petycji:

Petycja w sprawie polskich czasopism naukowych