All posts by Postępy Mikrobiologii

PodziękowanieSzanowni P.T. Czytelnicy,

Nadchodzący koniec roku to jednocześnie koniec pracy Redakcji w obecnym składzie. Bieżący zeszyt 4/2022 jest już ostatnim pod naszą redakcją, tym bardziej jesteśmy dumni z jego wyjątkowego charakteru. Oprócz regularnych artykułów znajdują się w nim artykuły dedykowane konferencji z okazji 200. jubileuszu urodzin Ludwika Pasteura. Zapraszamy do lektury.

Czas pracy w Redakcji – wynoszący w przypadku Redaktora Naczelnego, niebagatelne ćwierć wieku – był dla nas prawdziwym wyzwaniem i przygodą, dziękujemy za wspólną pracę nad artykułami oraz wydawaniem kwartalnika.

Dziękujemy za wsparcie członkom Rady Redakcyjnej, Redaktorom oraz Recenzentom. Ich poświęcony cenny czas, wielka wiedza i wysiłek umożliwiły zwiększenie wartości merytorycznej wydawanych artykułów oraz indeksacji czasopisma.

Pięknie dziękujemy Pani Romie Walendzewicz i Wydawnictwu Letter Quality, za wieloletnią, profesjonalną, miłą i niezawodną współpracę. Szczególne podziękowania składamy Autorom i Czytelnikom, bez których czasopismo nie miałoby racji bytu.

Szanowni Państwo, życzymy wszystkiego dobrego, zwłaszcza z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dalszej satysfakcji z lektury Postępów Mikrobiologii.

Ukłony od Redakcji w składzie:

SEKRETARZ –  Karolina Jaworska

Z-CA RED. NACZ. – Radosław Stachowiak

REDAKTOR NACZELNY – Jacek Bielecki

OD REDAKCJI

EDITORIAL

Redakcja Postępów Mikrobiologii z przyjemnością przedstawia zeszyt specjalny, dedykowany Ludwikowi Pasteurowi, z okazji 200. jubileuszu urodzin tego wybitnego badacza. Przyczynkiem do niniejszej dedykacji jest konferencja „The last word belongs to microbes” organizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się w dniach 29–30 listopada bieżącego roku. Z tej okazji, oprócz regularnych artykułów, prezentujemy publikacje Autorów zaproszonych do udziału w tym specjalnym wydaniu naszego kwartalnika. Sekcję konferencyjną otwiera znakomity artykuł historyczny opisujący różne oblicza Ludwika Pasteura przygotowany przez Dominikę Salamon oraz Tomasza Jagielskiego – pomysłodawcę konferencji. Tak jak wszechstronna i zróżnicowana była działalność tego wielkiego naukowca, tak samo zróżnicowane tematycznie są prezentowane publikacje przeglądowe. Nie mogło naturalnie zabraknąć pracy poświęconej wakcynologii, dziedziny której Pasteur był pionierem. Polecamy Państwa uwadze przegląd autorstwa Rafała Jabłuszewskiego i Agnieszki Wyszyńskiej, dotyczący współczesnych metod poszukiwania potencjalnych antygenowych kandydatów na szczepionki. Zapewne większość z nas uważa Pasteura przede wszystkim za mikrobiologa, znanego z odkrywania bogactwa mikrokosmosu i zasad nim rządzących. Tej aktywności dedykowana jest praca Beaty Tokarz-Deptuła i wsp. na temat mikrobiomu człowieka. Może mniej kojarzymy słynnego mikrobiologa z tematyką enologiczną, ale przecież jedne z ważniejszych badań L. Pasteura to właśnie badania nad procesem fermentacji. Kamila Pachnowska i wsp. przybliżą nam historię winiarstwa oraz wprowadzą nas w tajniki stabilizacji wina. W ostatnim z prezentowanych artykułów Mariusz Dyląg przekazuje nam przegląd wiedzy na temat oportunistycznych, grzybiczych patogenów. Tematyka aktualna zarówno w czasach Pasteura, jak i współczesnych.

Życzymy P.T. Czytelnikom miłej lektury

Redakcja

BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS: MORE THAN JUST A BACTERIAL HUNTER


Tayyab Saleem, Muhammad Ishfaq, Muhammad Faheem, Syed Babar Jamal

PDF

Abstract: Bdellovibrio bacteriovorus is a predatory gram-negative deltaproteobacteria that preys on other gram-negative bacterial species. With the surge in the cases of Anti-Microbial Resistance and the demand to replace conventional antibiotics, this predatory attribute of B. bacteriovorus has led to a vast number of studies in the last decade alone. These studies demonstrated various aspects of predation and proposed using B. bacteriovorus as an alternative new approach to conventional antibiotics in humans. Here we review the current progress made in this promising new area of research to develop novel antibacterial approaches.

1. Introduction. 2. Characterizing B. bacteriovorus. 2.1. Requirements for survival. 2.2. Predation overview. 2.3. Attack phase. 2.4. Prey entry and invasion. 2.5. Growth phase. 2.6. Survival of attack phase cells. 2.7. Synergistic effect of B. bacteriovorus and conventional antibacterials. 3. B. bacteriovorus: a possible “live antibacterial”. 3.1. In-vitro evidence. 3.2. In-vivo evidence. 3.3. Obstacles. 4. Industrial applications of B. bacteriovorus. 5. Summary

MICROBIALLY-PRODUCED ORGANIC ACIDS AS LEACHING AGENTS FOR METAL RECOVERY PROCESSES


Itzel A. Cruz-Rodríguez, Norma G. Rojas-Avelizapa, and Andrea M. Rivas-Castillo

PDF

Abstract: Minerals have been important throughout history, but nowadays, their use has increased, as well as their extraction needs. Therefore, due to the growing demand for metals, and both the depletion of high-grade ores and their related environmental concerns, the mining industry has been forced to leave behind the past traditional techniques of metal recovery (use of inorganic acids), and adopt eco-friendlier alternatives, such as the utilization of weaker leaching agents, such as organic acids. Thus, the present review is focused on the use of microbially-produced organic acids as a promising alternative to conventional techniques in the mining industry, with emphasis on the following topics: a) the advantages and disadvantages of the use of organic acids for leaching purposes, b) the main microorganisms studied for the production of these organic acids, c) a summary of the latest reports on bioleaching as well as a comparison of the existent techniques; d) the explanation of leaching mechanisms where organic acids may be involved, to fulfill metal recovery; and, e) interactions between metallic ions and organic acids. The review of the current knowledge regarding the use of organic acids for leaching purposes seeks the visualization of relevant strategies that may be improved for metal-recovery processes, intending to develop circular economy practices that may have the potential to be implemented at an industrial scale.

1. Introduction. 2. Generalities of organic acids (OA). 2.1. Advantages and constraints of using organic acids (OA) for leaching purposes. 2.2. Obtention methods of organic acids. 3. Comparison between bioleaching techniques. 4. Recommendations to establish successful bioleaching process using microbial produced OA. 4.1. pH and temperature. 4.2. Pulp density. 4.3. Matrix. 5. Bioleaching mechanisms using organic acids. 5.1. Acidolysis and complexolysis. 5.2. Redoxolysis. 5.3. Interactions between organic acids (OA) and metals. 6. Summary

ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY MAŁYMI, REGULATOROWYMI RNA A DWUSKŁADNIKOWYMI SYSTEMAMI TRANSDUKCJI SYGNAŁU U BAKTERII GRAM-UJEMNYCH

INTERACTIONS BETWEEN SMALL REGULATORY RNAS AND TWO-COMPONENT SIGNAL TRANSDUCTION SYSTEMS IN GRAM-NEGATIVE BACTERIA
Karolina Jaworska, Weronika Staniszewska, Patrycja Gomza, Paula Rożen, Katarzyna Brzostek, Adrianna Raczkowska

PDF

Streszczenie: Małe, regulatorowe RNA (sRNA) wraz z dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału (TCS) wchodzą w skład rozbudowanych sieci kontroli ekspresji genów bakteryjnych. Oddziałując ze sobą wzajemnie, zapewniają niezwykle szybką, jak również precyzyjną odpowiedź bakterii na zmieniające się warunki bytowania. Kontrolując wiele procesów wpływają na stan fizjologiczny komórki, skład proteomu osłon komórkowych czy zdolność do wzrostu w postaci biofilmu. Niezwykle często sRNA stanowią brakujące ogniwa, w odpowiedzi na złożone bodźce środowiskowe, pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a genami docelowymi czy innymi systemami regulatorowymi. Współdziałanie TCS-sRNA wydaje się globalną cechą regulacyjną u wielu organizmów prokariotycznych. Zdobywanie wiedzy na temat tych mechanizmów kontroli toruje drogę do opracowania nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

1. Wprowadzenie. 2. Wpływ małych, niekodujących RNA na ekspresję genów u bakterii. 3. Dwuskładnikowe systemy transdukcji sygnału (TCS). 4. Charakterystyka oddziaływań pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a sRNA. 4.1. Regulacja ekspresji genów białek błony zewnętrznej z udziałem TCS i sRNA. 4.2. Wpływ dwuskładnikowych systemów transdukcji sygnału i sRNA na proces tworzenia biofilmu. 4.3. Udział TCS i sRNA w regulacji procesu quorum sensing. 5. Podsumowanie

Summary: Small, regulatory RNA molecules (sRNAs) together with two-component signal transduction systems (TCSs) are part of extensive networks for controlling bacterial gene expression. By interacting with each other, they ensure a swift and precise response of bacteria to changing living conditions. They control many processes, including the composition of the bacterial cell envelope and biofilm formation. Very often, sRNAs are the missing links between TCSs and their target genes or other regulatory systems in response to complex environmental stimuli. TCS-sRNA interaction is now considered a global regulatory feature in many prokaryotes. Learning about these control mechanisms paves the way to developing new strategies to combat pathogens.

1. Introduction. 2. The influence of small, regulatory RNA on gene expression in bacteria. 3. Two-component signal transduction systems (TCSs). 4. Characteristics of interactions between two-component signal transduction systems and sRNA. 4.1. Regulation of the expression of essential outer membrane proteins by TCSs and sRNA. 4.2. The influence of two-component signal transduction systems and sRNA on the process of biofilm formation. 4.3. Participation of TCSs and sRNA in the regulation of the quorum sensing. 5. Summary

1 2 3 88