Podziękowanie
Szanowni P.T. Czytelnicy,

Nadchodzący koniec roku to jednocześnie koniec pracy Redakcji w obecnym składzie. Bieżący zeszyt 4/2022 jest już ostatnim pod naszą redakcją, tym bardziej jesteśmy dumni z jego wyjątkowego charakteru. Oprócz regularnych artykułów znajdują się w nim artykuły dedykowane konferencji z okazji 200. jubileuszu urodzin Ludwika Pasteura. Zapraszamy do lektury.

Czas pracy w Redakcji – wynoszący w przypadku Redaktora Naczelnego, niebagatelne ćwierć wieku – był dla nas prawdziwym wyzwaniem i przygodą, dziękujemy za wspólną pracę nad artykułami oraz wydawaniem kwartalnika.

Dziękujemy za wsparcie członkom Rady Redakcyjnej, Redaktorom oraz Recenzentom. Ich poświęcony cenny czas, wielka wiedza i wysiłek umożliwiły zwiększenie wartości merytorycznej wydawanych artykułów oraz indeksacji czasopisma.

Pięknie dziękujemy Pani Romie Walendzewicz i Wydawnictwu Letter Quality, za wieloletnią, profesjonalną, miłą i niezawodną współpracę. Szczególne podziękowania składamy Autorom i Czytelnikom, bez których czasopismo nie miałoby racji bytu.

Szanowni Państwo, życzymy wszystkiego dobrego, zwłaszcza z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku dalszej satysfakcji z lektury Postępów Mikrobiologii.

Ukłony od Redakcji w składzie:

SEKRETARZ –  Karolina Jaworska

Z-CA RED. NACZ. – Radosław Stachowiak

REDAKTOR NACZELNY – Jacek Bielecki