Volume 61
Issue 4 • 2022

Contents:

News list:

  1. OD REDAKCJI1671 December 2022EDITORIAL
  2. BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS: MORE THAN JUST A BACTERIAL HUNTER1691 December 2022Tayyab Saleem, Muhammad Ishfaq, Muhammad Faheem, Syed Babar Jamal
  3. MICROBIALLY-PRODUCED ORGANIC ACIDS AS LEACHING AGENTS FOR METAL RECOVERY PROCESSES1791 December 2022Itzel A. Cruz-Rodríguez, Norma G. Rojas-Avelizapa, and Andrea M. Rivas-Castillo
  4. ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY MAŁYMI, REGULATOROWYMI RNA A DWUSKŁADNIKOWYMI SYSTEMAMI TRANSDUKCJI SYGNAŁU U BAKTERII GRAM-UJEMNYCH1911 December 2022INTERACTIONS BETWEEN SMALL REGULATORY RNAS AND TWO-COMPONENT SIGNAL TRANSDUCTION SYSTEMS IN GRAM-NEGATIVE BACTERIAKarolina Jaworska, Weronika Staniszewska, Patrycja Gomza, Paula Rożen, Katarzyna Brzostek, Adrianna Raczkowska
  5. RÓŻNE OBLICZA SŁAWNEGO ODKRYWCY PAMIĘCI LUDWIKA PASTEURA W 200. ROCZNICĘ URODZIN2051 December 2022DIFFERENT FACES OF THE FAMOUS DISCOVERER IN MEMORY OF LOUIS PASTEUR ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAYDominika Salamon, Tomasz Jagielski
  6. WSPÓŁCZESNE METODY IDENTYFIKACJI BIAŁKOWYCH ANTYGENÓW SZCZEPIONKOWYCH2111 December 2022MODERN METHODS OF IDENTIFICATION OF PROTEIN VACCINE ANTIGENSRafał Jabłuszewski, Agnieszka Wyszyńska
  7. MIKROBIOM PRZEWODU POKARMOWEGO CZŁOWIEKA – WYBRANE DANE2231 December 2022THE HUMAN GASTROINTESTINAL TRACT MICROBIOME – SELECTED DATABeata Tokarz-Deptuła, Paulina Dudziak, Natalia Gurgacz, Wiesław Deptuła
  8. DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY STABILIZACJI WINA2351 December 2022FORMER AND CONTEMPORARY METHODS FOR WINE STABILIZATIONKamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jolanta Karakulska
  9. OPPORTUNISTIC PATHOGENS OF THE GENUS CRYPTOCOCCUS IN LOUIS PASTEUR DAYS AND IN 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH2471 December 2022OPORTUNISTYCZNE PATOGENY Z RODZAJU CRYPTOCOCCUS W CZASACH LUDWIKA PASTEUR`A I W DWUSETNĄ ROCZNICĘ JEGO URODZINMariusz Dyląg
  10. KOMUNIKATY, INFORMACJE26513 December 2022NEW REPORTS, INFORMATIONPTM