VACCINES AGAINST ROTAVIRUS INFECTION


SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM ROTAWIRUSOWYM
Marta Prygiel, Klaudia Brodzik, Aldona Wiatrzyk, Małgorzata Główka, Katarzyna Woźnica, Karol Wdowiak, Urszula Czajka, Aleksandra A. Zasada

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: Rotavirus infections are a leading cause of severe gastroenteritis in children under five years of age. Before introduction of vaccination for rotavirus 100–150 million cases of the infections were recorded globally with 500000 of deaths. The first rotavirus vaccines were designed in 1980s. In 2007 two oral rotavirus vaccines containing live attenuated strains were registered in Europe: the monovalent vaccine. Rotarix (RV1) and the pentavalent vaccine Rotateq (RV5). The vaccines are available all over the world.
After introduction of rotavirus vaccination the number of infections decreased significantly and the number of deaths due to rotavirus gastroenteritis in children decreased over 50% globally. However, despite of confirmed safety and effectiveness of the RV1 and RV5 vaccines fear of vaccination against rotavirus infection still exists. It can be related to a bad reputation of the previous rotavirus vaccines that were withdrawn from the market or were never introduced to the market due to unsatisfied clinical tests.

1. Molecular characteristic of rotaviruses. 2. Pathogenesis of rotavirus infection. 3. Studies on rotavirus vaccines. 4. Epidemiology of rotavirus infection. 5. Herd immunity. 6. Fear of vaccination against rotavirus infection 7. Summary

Streszczenie: Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u dzieci poniżej 5 roku życia. Przed wprowadzeniem szczepień przeciwko rotawirusom na świecie dochodziło rocznie do 100–150 mln zachorowań, z czego około 500 tys. kończyło się zgonem. Pierwsze szczepionki przeciw infekcjom rotawirusowym powstały w latach 80. XXwieku. Natomiast w 2007 r. w Europie zostały zarejestrowane dwie doustne szczepionki zawierające żywe atenuowane szczepy rotawirusów: monowalentna szczepionka Rotarix (RV1) i pentawalentna szczepionka Rotateq (RV5). Szczepionki te są dostępne na całym świecie.
Po wprowadzeniu szczepień przeciw rotawirusom liczba zakażeń znacząco się zmniejszyła, a liczba zgonów dzieci z powodu tych zakażeń spadła o ponad połowę. Pomimo potwierdzonego bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych szczepionek wciąż pojawiają się obawy związane z ich stosowaniem, które wynikają m.in. zce „złej sławy” szczepionek opracowywanych przed laty (wycofanych lub w ogóle nie wprowadzonych na rynek), które wiązały się z występowaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz stosunkowo niską skutecznością.

1. Charakterystyka molekularna rotawirusów. 2. Patogeneza zakażeń rotawirusowych. 3. Badania nad szczepionkami przeciw rotawirusom. 4. Epidemiologia zakażeń rotawirusowych. 5. Odporność zbiorowiskowa. 6. Obawy wobec stosowania szczepionek przeciw zakażeniom rotawirusowym. 7. Podsumowanie