Browsing tag: bacterial pathogenesis

AVOIDANCE OF MECHANISMS OF INNATE IMMUNE RESPONSE BY NEISSERIA GONORRHOEAE

UNIKANIE MECHANIZMÓW WRODZONEJ ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ PRZEZ NEISSERIA GONORRHOEAE
Jagoda Płaczkiewicz

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: Neisseria gonorrhoeae (gonococcus) is a Gram-negative bacteria and an etiological agent of the sexually transmitted disease – gonorrhea. N. gonorrhoeae possesses many mechanism to evade the innate immune response of the human host. Most are related to serum resistance and avoidance of complement killing. However the clinical symptoms of gonorrhea are correlated with a significant presence of neutrophils, whose response is also insufficient and modulated by gonococci.

1. Introduction. 2. Adherence ability. 3. Serum resistance and complement system. 4. Neutrophils. 4.1. Phagocytosis. 4.1.1. Oxygen-dependent intracellular killing. 4.1.2. Oxygen-independent intracellular killing. 4.2. Neutrophil extracellular traps. 4.3. Degranulation. 4.4. Apoptosis. 5. Summary

Streszczenie: Neisseria gonorrhoeae (gonokok) to Gram-ujemna dwoinka będąca czynnikiem etiologicznym choroby przenoszonej drogą płciową – rzeżączki. N. gonorrhoeae posiada liczne mechanizmy umożliwiające jej unikanie wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Większość z nich związana jest ze zdolnością gonokoków do manipulowania układem dopełniacza gospodarza oraz odpornością tej bakterii na surowicę. Jednakże symptomy infekcji N. gonorrhoeae wynikają między innymi z obecności licznych neutrofili, których aktywność jest modulowana przez gonokoki.

1. Wprowadzenie. 2. Zdolność adherencji. 3. Surowica i układ dopełniacza. 4. Neutrofile. 4.1. Fagocytoza. 4.1.1. Wewnątrzkomórkowe zabijanie zależne od tlenu. 4.1.2. Wewnątrzkomórkowe zabijanie niezależne od tlenu. 4.2. Neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe. 4.3. Degranulacja. 4.4. Apoptoza. 5. Podsumowanie