Browsing tag: patogeneza

SARS-COV-2 AND BETACORONAVIRUS: WHAT HAVE WE LEARNED IN 8 MONTHS?

SARS-COV-2 I BETAKORONAWIRUS: CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 8 MIESIĘCY?
A. Kwiatek, M. Adamczyk-Popławska

PDF

Abstract: In 2019, a new human pandemic coronavirus (SARS-CoV-2) emerged in Wuhan, China. We present the knowledge about SARS-CoV-2 compared to SARS-CoV and MERS-CoV. The SARS-CoV-2 is similar to other coronaviruses, nevertheless, differences were observed. Cell entry of SARS-CoV-2 is facilitated by cleavage of spike protein by furin. The receptor-binding motif of SARS-CoV-2 spike protein forms a larger binding interface and more contacts with host receptor ACE2 compared those of in SARS-CoV. Unlike other coronaviruses, the SARS-CoV-2 spike protein has a motif, known to bind integrins. Nucleocapsid protein and RNA-dependent RNA polymerase of SARS-CoV-2 display some structural differences compared to those of SARS-CoV as well. These features may increase the efficiency of the spread of SARS-CoV-2 and indicate the putative targets for specific antiviral therapy.
1. Taxonomy of
Coronaviridae. 2. Structure of Betacoronavirus virion. 3. Genome of Betacoronavirus. 4. Proteins of Betacoronavirus. 5. Betacoronavirus replication cycle. 6. Pathogenesis of SARS-CoV-2. 6.1. Tissue and cellular pathogenesis. 6.2. Molecular basis of pathogenesis. 6.3. Immunopathological changes in COVID-19. 7. Conclusions
SARS-COV-2 I BETAKORONAWIRUS:

Streszczenie: W 2019 r. w WCuhan w Chinach pojawił się nowy ludzki koronawirus (SARS-CoV-2) wywołując pandemię. W niniejszej pracy przedstawiamy aktualny stan wiedzy o SARS-CoV-2 w odniesieniu do SARS-CoV i MERS-CoV. Pomimo ogólnego podobieństwa zaobserwowano różnice pomiędzy SARS-CoV-2 a SARS-CoV i MERS-CoV. Wniknięcie SARS-CoV-2 do komórki jest ułatwione przez rozszczepienie białka S przez furynę. Powierzchnia oddziaływania białka S SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 jest większa i te oddziaływania są silniejsze. W odróżnieniu od innych koronawirusów, białko S SARS-CoV-2 ma motyw wiążący integryny. Białko nukleokapsydu i zależna od RNA polimeraza RNA z SARS-CoV-2 wykazują także różnice strukturalne w porównaniu z tymi z SARS-CoV. Cechy te mogą przyczyniać się do szerokiego rozprzestrzeniania się wirusa oraz wskazują potencjalne cele dla specyficznej terapii przeciwwirusowej.
1. Klasyfikacja
Coronaviridae. 2. Budowa wirionu Betakoronawirusów. 3. Genom Betakoronawirusów. 4. Białka Betakoronawirusów. 5. Cykl replikacyjny Betakoronawirusów. 6. Patogeneza SARS-CoV-2. 6.1. Uszkodzenia tkankowe i komórkowe. 6.2. Molekularne podstawy patogenezy. 6.3. Zmiany immunopatologiczne w COVID-19. 7. Podsumowanie

Czynniki biologiczne w etiopatogenezie schizofrenii

Biological factors in the pathogenesis of schizophrenia
M. Wiciński, B. Malinowski, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, A. Czeczuk, A. Michalska, J. Klonowska, K. Wójtowicz-Chomicz, J. Ostrowska, W. Stolarek, G. Grześk

1. Wprowadzenie. 2. Zakażenia wirusowe a patogeneza schizofrenii. 3. Infekcja bakteryjna a schizofrenia. 4. Przyczyny schizofrenii a choroby pasożytnicze. 5. Podsumowanie

Abstract: Schizophrenia is a mental disorder, that affects 7 per 1,000 people, aged 15–35 years. There are many theories about the pathogenesis of the schizophrenia, but the most important is dopaminergic theory, according to which psychotic symptoms are caused by excessive stimulation of dopaminergic structures in the limbic system. Moreover, many investigations showed significant influence of various microbes on certain genes expressed during prenatal period. It may cause neurohormonal changes similar to these noticed in the schizophrenia. Furthermore, numerous scientific groups work in the field of the interactions between endocrine, immune and nervous systems. Due to the last theory, the correlation between viral, bacterial and parasitic infections and their impact on those systems, seems to be particularly interesting and requires further investigation.

1. Introduction. 2. Viral infection and the pathogenesis of schizophrenia. 3. Bacterial infection and schizophrenia. 4. The causes of schizophrenia and parasitic diseases. 5. Summary