Browsing tag: patomechanizm

RANA OPARZENIOWA – PROCESY JEJ ROZWOJU ORAZ WYBRANE CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻENIA

Burn wound – the processes of its development and selected etiological factors of infection
K. Korzekwa, K. Sobolewski, B. Sobolewski

PDF

Streszczenie: Chociaż tematyka oparzeń wydaje się być stosunkowo dobrze opracowana w piśmiennictwie, nadal istnieje potrzeba określenia związku patomechanizmu urazów termicznych z kluczową kwestią zakażeń w ich obrębie. Niezmiernie istotna w przypadku zakażeń ran oparzeniowych jest diagnostyka mikrobiologiczna. Prawidłowe pobranie materiału klinicznego i wykonanie badań mikrobiologicznych pozwala na ustalenie czynnika etiologicznego zakażenia i dobranie antybiotykoterapii celowanej. Jest to szczególnie istotne w dobie narastania oporności drobnoustrojów na antybiotyki i częstego izolowania szczepów wieloantybiotykoopornych. Oparzenie bowiem, zwłaszcza rozległe, stanowi unikalne środowisko, które – wraz z nieprzemyślaną, bądź niecelowaną terapią – determinuje u drobnoustrojów nabywanie oporności na antybiotyki. Fizjologiczna obrona organizmu przed urazem prowadzi do sytuacji, kiedy w ranie oparzeniowej środki przeciwdrobnoustrojowe mogą nie osiągać MIC/MBC, co drastycznie zmniejsza szanse powodzenia terapeutycznego.

1. Wstęp. 2. Patomechanizm rany oparzeniowej. 3. Aspekt immunologiczny oparzeń. 4. Mikrobiota rany oparzeniowej. 5. Zakażenie rany oparzeniowej. 6. Przyczyny nieskuteczności antybiotykoterapii zakażenia rany oparzeniowej. 7. Podsumowanie

Abstract: Although the topic of burns appears to be relatively well understood in the literature, there is still an apparent discontinuity in the understanding of the correlation of the pathomechanism of thermal injury with the key issue of infection within it. From the analysis of the literature, an intriguing picture emerges for both clinicians and microbiologists. Microbiological diagnosis is extremely important in burn wound infections. The correct sampling and performance of microbiological cultures allows for the identification of the etiological agent of infection and the appropriate choice of targeted antibiotic therapy based on the results of microbiological tests. This is particularly
important in the era of increasing resistance of microorganisms and frequent isolation of multi-drug resistant strains. A burn, especially extensive, is a unique environment which, together with ill-considered or ineffective therapy, determines the acquisition of antibiotic resistance in microorganisms. The consequence of physiological defense of the body against injury leads to a situation where in the center of the burn wound antimicrobials may not reach MIC/MBC, which drastically reduces the chances of therapeutic success

Czynniki odpowiedzialne za rozwój Lyme carditis

Factors responsible for the development of Lyme carditis
T. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska

1. Wstęp. 2. Lyme carditis – objawy, rozpoznanie i leczenie. 3. Patomechanizm zapalenia serca. 3.1. Ruch krętków. 3.2. Chemotaksja i adhezja. 3.3. Reakcje autoimmunologiczne. 4. Podsumowanie

Abstract: Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes are unique in many aspects. They are the etiological agents of Lyme borreliosis, meta-zoonotic, tick-borne disease of mammals, including humans. Ixodes spp. ticks are the vector. With the exception of erythema chronicum migrant (EM), manifestations of the disease may vary depending on the genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato. One of the symptoms is Lyme carditis. To date, the causative factors and the mechanisms of pathogenesis have not been well-described.
Borrelia burgdorferi spirochetes are considered as one of the most invasive mammalian pathogen. They are able to move through the skin, as well as break into and out of blood vessels, easily crossing the blood-brain barrier. Genes encoding various motility forms are bound with chemotaxis signaling system which leads and coordinates motion functions. The attachment of bacteria to host cells or extracellular matrix may promote colonization and disease development. Lyme disease spirochetes encode several surface proteins including decorin binding adhesion (DbpA), which varies among strains contributing to strain-specific differences in tissue tropism. The strains demonstrating the greatest decorin-binding activity promote the greatest colonization of heart and cause the most severe carditis. Moreover, the manifestation of Lyme carditis in certain hosts may be a result of an autoimmunological reaction due to molecular mimicry between B. burgdorferi and host self-components. In mammals, infection with B. burgdorferi induces the development of antibodies which may cross-react with myosin and neural tissue.

1. Introduction. 2. Lyme carditis – symptoms, recognition and treatment. 3. Patho-mechanism of Lyme carditis. 3.1. Spirochetes motility. 3.2. Chemotaxis and adhesion. 3.3. Autoimmunological reactions. 4. Summary