Browsing tag: roślinne substancje czynne

FITOTERAPIA W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA ZAKAŻEŃ HELICOBACTER PYLORI

PHYTOTHERAPY IN THE PREVENTION AND SUPPORT OF TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI INFECTIONS
Małgorzata Siwińska, Martyna Mucha, Agata Pyrzanowska, Michał Szlaur

PDF

Streszczenie: Helicobacter pylori to Gram-ujemna pałeczka, mająca zdolność do kolonizacji odźwiernika żołądka. Szacuje się, że nawet ponad połowa światowej populacji może być nosicielem tego patogenu. Dane dotyczące zakażeń nie są dokładne, ponieważ objawy infekcji H.pylori występują jedynie u 20% zakażonych osób. Obecność bakterii może prowadzić do stanu zapalnego, wrzodów oraz nowotworu żołądka. W przypadku stwierdzenia zakażenia najczęściej stosuje się potrójną terapię inhibitorem pompy protonowej oraz antybiotykami. Obserwowany jest jednak coraz niższy wskaźnik skuteczności tej terapii z uwagi na nabieranie oporności przez bakterie na wykorzystywane w leczeniu antybiotyki. Poszukiwane są nowe rozwiązania, które mogłyby zarówno wspomóc leczenie zakażeń wywołanych przez H.pylori, jak i działałyby profilaktycznie, zapobiegając rozprzestrzenianiu patogenu. Jedną z form wspomagających leczenie różnego rodzaju infekcji, co potwierdzają liczne badania naukowe, jest zastosowanie preparatów roślinnych. Fitoterapia to nauka, wykorzystująca wiedzę o naturalnie występujących w roślinach związkach aktywnych, opierająca się na zastosowaniu produktów roślinnych w celu poprawy stanu zdrowia. Z dostępnych badań wynika, że spożywanie niektórych produktów pochodzenia roślinnego np. oliwy z oliwek czy zielonej herbaty może doprowadzić do eradykacji H.pylori. Lukrecja natomiast może być wykorzystywana wspomagająco przy zastosowaniu klasycznej metody leczenia, zwiększając tym samym współczynnik eradykacji patogenu. Roślinami o właściwościach anty-H.pylorisą również cynamonowiec, żurawina, oregano, aloes i inne. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury, przedstawiającej możliwości wykorzystania fitoterapii w zwalczaniu, wspomaganiu leczenia lub profilaktyce zakażeń powodowanych przez H.pylori.

1. Wprowadzenie – charakterystyka H.pylori. 2. Wybrane rośliny w zapobieganiu i eradykacji zakażeń H. pylori. 2.1. Citrus spp. (owoce cytrusowe). 2.2. Allium sativum (czosnek). 2.3. Brassica oleracea var.italica (brokuły). 2.4. Vaccinium macrocarpon (żurawina wielkoowocowa). 2.5. Camellia sinensis (zielona herbata). 2.6. Olea europaea (oliwka europejska). 2.7. Cinnamomum verum (cynamonowiec cejloński). 2.8.Aloe vera (aloes zwyczajny). 2.9. Glycyrrhiza glabra Linn. (lukrecja). 2.10. Curcuma longa (kurkumina). 2.11. Bryophyl lumpinnatum (żyworódka pierzasta). 2.12. Olejki eteryczne. 2.13. Inne rośliny o aktywności anty-H. pylori. 3. Podsumowanie

 

Abstract: Helicobacter pylori is a Gram-negative, rod-shaped bacterium with an ability to colonise the gastric pylorus. It is estimated that more than half of the human population may be carriers of this pathogen. Unfortunately, the collected data concerning H.pylori infections is inaccurate as the symptoms occur only in 20% of people infected. The presence of the bacteria may lead to inflammation, stomach ulcers, or even cancer. In the cases of confirmed infection, the treatment usually involves a so called “triple therapy” with a proton-pump inhibitor and antibiotics. However, a decrease in the effectiveness of this therapy is observed as a result of increasing antibiotic resistance in bacteria. New solutions are being researched that could both help in the treatment of H.pylori infections and prevent the spread of the pathogen. Numerous scientific studies confirm that the use of plant-based products can be a good addition to the treatment of various infections. Phytotherapy is a science-based medical practice that uses the knowledge about active compounds naturally occurring in plants, in order to improve overall health. From existing research, it is known that the consumption of certain plant-derived products, for example olive oil and green tea, can lead to H.pylorie radication. On the other hand, licorice can be used to support the classic treatment method by increasing the eradication rate of the pathogen. Plants with anti-H.pylori properties include: cinnamon, cranberry, oregano, aloe vera and many others. The aim of this work is to review literature that is focused on a potential use of phytotherapy to support the treatment, combat, or prevent infections caused by H.pylori.

1. Introduction – characteristics of H.pylori. 2. Selected plants in the prevention and eradication of H.pylori infections. 2.1. Citrus spp. (citrus fruits). 2.2.Allium sativum (garlic). 2.3.Brassica oleracea var.italica (broccoli). 2.4.Vaccinium macrocarpon (cranberry). 2.5. Camellia sinensis (green tea). 2.6. Olea europaea. 2.7.Cinnamomum verum. 2.8.Aloe vera. 2.9.Glycyrrhiza glabra Linn (licorice). 2.10.Curcumalonga (curcumin). 2.11.Bryophyllum pinnatum. 2.12. Essential oils. 2.13. Anti-H.pylori activity of other plants. 3. Summary